Instytut Biologii

banner Instytutu Biologii

Aktualności

 • Program Stypendialny im. Mieczysława Bekkera
  zdjęcie dr Karola Cieplucha
  zdjęcie dr Karola Cieplucha
  Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że wniosek dr Karola Cieplucha, PPN/BEK/2020/1/00152, w wyniku oceny merytorycznej został rekomendowany do finansowania w ramach Programu Stypendialnego im. Mieczysława Bekkera.
  Celem Programu Stypendialnego im. M. Bekkera jest wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych.
  Umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskiwania materiałów do pracy naukowej w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie.
  Panu Doktorowi serdecznie gratulujemy! Dyrekcja Instytutu Biologii

  czytaj więcej 11-01-2021
 • 22-12-2020

  Rośliny pasożytnicze w kieleckim ogrodzie botanicznym

  roślina pasożytnicza w Ogrodzie Botanicznym
  roślina pasożytnicza w Ogrodzie Botanicznym
  Jedyna na świecie kolekcja roślin pasożytniczych będzie dostępna dla zwiedzających w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach. Inicjatorką jej powstania jest prof. Renata Piwowarczyk, botanik z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

  czytaj więcej
 • 03-12-2020

  Noc Biologów 2021

  poster Nocy Biologów
  poster Nocy Biologów
  Zapraszamy w piątek 8 stycznia 2021 roku od godziny 17:00 na X Jubileuszową Noc Biologów 2021 pod hasłem przewodnim "Człowiek i mikroorganizmy", która odbedzie się w FORMIE ZDALNEJ.

  czytaj więcej
 • 29-12-2020

  Wyróżnienie prof. W. Kacy

  zdjęcie prof. W. Kacy
  zdjęcie prof. W. Kacy
  Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Wiesław Kaca został powołany do Konwentu Doskonałości Naukowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zadaniem Konwentu jest opiniowanie wniosków o nadanie godności honorowych, a w szczególności tytułu doktora honoris causa. Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy!

  czytaj więcej
 • Nowoczesny ośrodek badawczo-naukowy powstał w Kielcach
  mozaika zdjęć z Herbarium
  mozaika zdjęć z Herbarium
  mozaika zdjęć roślin z Centrum Badań i Ochrony Różnorodności Biologicznej
  mozaika zdjęć roślin z Centrum Badań i Ochrony Różnorodności Biologicznej
  Nowoczesny ośrodek badawczo-naukowy powstał w ramach Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Nową jednostką jest Centrum Badań i Ochrony Różnorodności Biologicznej. Profesor Renata Piwowarczyk, kierownik nowej placówki mówi, że w ostatnich latach gwałtownie przybywa roślin zagrożonych wyginięciem. Część już zniknęła z naszej planety. Giną również przedstawiciele flory Polski.
  W ostatnich 150 latach wyginęło ponad 40 gatunków roślin, a ponad 120 jest krytycznie zagrożona wymarciem. W zasadzie na liście gatunków zagrożonych znajduje się co trzecia roślina naszej flory. W województwie świętokrzyskim mamy gatunki, które mają tu jedyne stanowiska w kraju - informuje profesor Renata Piwowarczyk, materiał w Radio Kielce, materiał w TVP3 Kielce. (aktualizacja: 21.12.20 r.)


  26-11-2020
 • Kolejna wysokopunktowana (200 pkt.) publikacja prof. zw. dr hab. Renaty Piwowarczyk
  grafika roślin pasożytniczych z wysokopunktowanej publikacji
  grafika roślin pasożytniczych z wysokopunktowanej publikacji
  Jakie są niesamowite i wieloaspektowe relacje i interakcje między rośliną pasożytniczą, jej organami i różnymi żywicielami można przeczytać w pracy prof. Renaty Piwowarczyk i współpracowników opublikowanej w prestiżowym czasopiśmie Science of The Total Environment (200 okt MNiSW, IF 6.5). Badaniami został objęty endemiczny gatunek roślinnego pasożyta całkowitego (holopasożyta, całkowicie zależnego od żywiciela) z półpustyń w Armenii - Cistanche armena (Orobanchaceae) pasożytujący na dwóch różnych gatunkach żywicielskich. Okazało się, że profil fitochemiczny pasożyta jest całkowicie inny jakościowo i ilościowo niż żywicieli, co wskazuje na istnienie unikalnej ścieżki biosyntezy związków u pasożyta, jednakże jest zależny od gatunku żywiciela i organu pasożyta. Wyniki te podkreślają również znaczenie Cistanche armena jako obiecujące źródło funkcjonalnych i bioaktywnych składników ze względu na znaczącą ilość glikozydów fenyloetanoidowych, a także zwracają uwagę przyszłych badaczy na ważny aspekt dotyczący odmiennych właściwości poszczególnych organów pasożytów i wpływu żywiciela na zebrany materiał leczniczy z roślin pasożytniczych.

  Piwowarczyk R., Ochmian I., Lachowicz S., Kapusta I., Sotek Z., Błaszak M., 2020. Phytochemical parasite-host relations and interactions: a Cistanche armena case study. Science of The Total Environment 716: 137071. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.137071, (200 pkt MNiSW, IF: 6,5). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720305817.


  17-10-2020
 • Wysokopunktowana publikacja dr Anny Łubek
  grafika porostów z wysokopunktowanej publikacji
  grafika porostów z wysokopunktowanej publikacji
  W pracy zidentyfikowane zostały główne mechanizmy ekologiczne kształtujące różnorodność porostów w lesie o charakterze pierwotnym. W zbiorowiskach grądowym i łęgowym skład gatunkowy porostów kształtowany jest przez partycjonowanie niszowe (ang. niche partitioning), co związane jest z największą różnorodnością funkcjonalną porostów, stwierdzoną głównie na jesionach i grabach. W zbiorowiskach borowych głównym mechanizmem kształtującym różnorodność porostów jest filtrowanie siedliskowe (ang. habitat filtering), co związane jest z mniejszą różnorodnością specyficznych mikrosiedlisk w porównaniu do lasów liściastych.

  Łubek A., Kukwa M., Jaroszewicz B., Czortek P. 2020. Identifying mechanisms shaping lichen functional diversity in a primeval forest. Forest Ecology and Management 475: 118434.
  https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118434.


  16-10-2020
 • 17-07-2020

  Horyzont 2020

  zdjęcie 7 osób z projektu Nowy Horyzont
  zdjęcie 7 osób z projektu Nowy Horyzont
  Horyzont 2020 - międzynarodowy projekt naukowy mający poprawić skuteczność leczenia napromienianiem i zminimalizować jago uboczne skutki. czytaj więcej
 • 08-10-2020

  Wyróżnienie dla prof. M. Arabskiego

  zdjęcie prof. M. Arabskiego
  zdjęcie prof. M. Arabskiego
  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołał 1 października 2020 roku Zespół doradczy do spraw szkół doktorskich. W jego skład weszło siedem osób. Na czele nowego gremium stanął prof. Ryszard Naskręcki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Miło nam poinformować, że w zespole znalazł się nasz instytutowy kolega dr hab. Michał Arabski prof. UJK.

  czytaj więcej
 • 19-10-2020

  Zarządzenie Dziekana w sprawie zajęć dydaktycznych do 31.10.2020 r.

  grafika z zarządzniem Dziekana
  grafika z zarządzniem Dziekana
  Zarządzenie 3/2020 Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK w Kielcach w sprawie szczegółowej organizacji kształcenia w okresie od 19 października 2020 roku do dnia 31 października 2020 r. na Wydziale w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wsród społeczności akademickiej.
 • 11-03-2020

  Koronawirus - wykład

  grafika informacyjna o wykładzie
  grafika informacyjna o wykładzie
  Zapraszamy 11 marca 2020 r. o godzinie 15:00 do Instytutu Biologii w Kielcach przy ul. Uniwersyteckiej 7, sala 26 na wykład poświęcony koronawirusowi, który wygłosi prof. dr hab. Krzysztof Pryć. Wykład można obejrzeć tutaj.
 • 16-10-2020

  Sprzęt multimedialny

  multimedia - instrukcja obsługi sprzętu w salach wykładowych - pobierz [13,7 MB],
  - instrukcja obsługi projektora i laptopa - pobierz
 • 16-10-2020

  KOMUNIKAT w sprawie szczególnej organizacji kształcenia
  w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w Instytucie Biologii

  Zgodnie z Zarządzeniem nr 176/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 września 2020 roku wprowadza się czytaj więcej
Kontakt

INSTYTUT BIOLOGII UJK w Kielcach

25-406 Kielce, ul. Uniwersytecka 7
tel. 041 349 62 93, fax: 041 349 62 92
sekretariat: pokój 33, budynek A
e-mail: instytut.biologii@ujk.edu.pl
www: https://biologia.ujk.edu.pl