banner Instytutu Biologii
olimpiada biologiczna

51 olimpiada biologiczna

51 OLIMPIADA BIOLOGICZNA

olimpiada biologiczna

HARMONOGRAM ZAWODÓW II STOPNIA XLIX OLIMPIADY BIOLOGICZNEJ w roku szkolnym 2021/2022 okręg KIELCE

Sobota 22 stycznia 2022 rok

godz. 12:15 – zbiórka uczestników 51 Olimpiady Biologicznej wraz z opiekunami w gmachu budynku Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce)

godz. 12:30 – rejestracja uczestników 51 Olimpiady Biologicznej w sali nr 26 i 118 (prosimy o zabranie ze sobą dokumentów tożsamości – dowód osobisty lub legitymacja szkolna)

godz. 13:00–16:00 – rozwiązywanie testu pisemnego

W czasie pisania testu zapraszamy nauczycieli do konsultowania wszelkich spraw związanych z olimpiadą i wysłuchania wykładów.

 

godz. 13:00–14:30 – wykłady dla nauczycieli (sala nr 218, II piętro IB UJK)

godz. 13:00–13:45 – dr Karolina Ruraż – „Rola Centrum Badań i Ochrony Różnorodności Biologicznej UJK i Ogrody Botanicznego w Kielcach w ochronie i zachowaniu różnorodności biologicznej”

godz. 13:45–14:30 – mgr Joanna Posłowska i mgr Karol Zubek – „Pszczoły w środowisku człowieka i ich rola w gospodarce”.

Ewentualne uwagi do pytań testowych tj. odwołania merytoryczne Uczestnik może zgłosić wyłącznie drogą elektroniczną do Komisji Egzaminacyjnej KOOB do dnia 11 lutego (piątek) 2022 roku.

Zawody okręgowe 51 Olimpiady Biologicznej zostaną przeprowadzone przy zachowaniu obowiązującego reżimu sanitarnego, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, zarządzeń Dziekana Wydziału NŚiP, a także decyzji, zaleceń i wytycznych właściwych organów sanitarnych.

Skip to content