banner Instytutu Biologii

Zasady awansowania


  • ocena okresowa nauczyciela akademickiego (zarządzenie Rektora 1/2020) - pobierz (pdf)
  • ocena okresowa nauczyciela akademickiego (kryteria) - pobierz (pdf)
  • wniosek o awans nauczyciela akademickiwgo na stanowisko adiunkta lub profesora uczelni - pobierz (pdf)
  • formularz kandydata o zatrudnienie na stanowisko adiunkta lub profesora uczelni - pobierz (pdf)

Kontakt

INSTYTUT BIOLOGII UJK w Kielcach

25-406 Kielce, ul. Uniwersytecka 7
tel. 041 349 62 93, fax: 041 349 62 92
sekretariat: pokój 33, budynek A
e-mail: instytut.biologii@ujk.edu.pl
www: https://biologia.ujk.edu.pl