banner Instytutu Biologii
dla studentów

Dla studentów


grafika z organizacją roku akademickiego

Plany studiów

Informacje związane z planami studiów i ich umieszczaniem w Wirtualnej Uczelni udziela Pani Renata Rogalska (tel. 041 349 6291, pokój 33, budynek A)

Rozkłady zajęć są dostępne w Wirtualnej Uczelni ze względu na możliwe zmiany sugeruje się sprawdzać je codziennie.

Studenckie praktyki zawodowe

  • Informacje dotyczące studenckich praktyk zawodowych (kliknij )
  • regulamin praktyk zawodowych w Instytucie Biologii (pobierz )
  • dziennik praktyk zawodowych (pobierz )
  • akademickie biuro karier (kliknij )
  • skierowanie na praktyki zawodowe – studia I stopnia II rok (pobierz )
  • skierowanie na praktyki zawodowe – studia II stopnia I rok (pobierz )
Skip to content