Instytut Biologii

banner Instytutu Biologii

Formularze


  • karta obiegowa - pobierz (docx)
  • wzory opisów faktur - kliknij
  • deklaracja dla celów ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów z tytułu wykonywania prac będących przedmiotem praw autorskich i pokrewnych - pobierz (doc)
  • karta indywidualnych obciążeń - pobierz (doc)
  • ocena pracy dyplomowej - pobierz (doc)
  • przygotowanie i realizacja kart obciążeń - pobierz (doc)
  • zarządzenie Nr 23/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie prowadzenia rejestracji oprogramowania i sprzętu komputerowego - pobierz (pdf), załącznik do zarządzenia - pobierz (doc)
Kontakt

INSTYTUT BIOLOGII UJK w Kielcach

25-406 Kielce, ul. Uniwersytecka 7
tel. 041 349 62 93, fax: 041 349 62 92
sekretariat: pokój 33, budynek A
e-mail: instytut.biologii@ujk.edu.pl
www: https://biologia.ujk.edu.pl