Instytut Biologii

baner

Formularze


  • arkusz oceny nauczycieli akademickich (kliknij)
  • deklaracja dla celów ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów z tytułu wykonywania prac będących przedmiotem praw autorskich i pokrewnych - pobierz (doc)
  • karta indywidualnych obciążeń - pobierz (doc)
  • ocena pracy dyplomowej - pobierz (doc)
  • przygotowanie i realizacja kart obciążeń - pobierz (doc)
  • umowa o dzieło dydaktyczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych (kliknij)
  • wzory umów UJK (o dzieło, o dzieło z jednoczesnym przeniesieniem praw autorskich, zlecenia) (kliknij)
  • zarządzenie Nr 23/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie prowadzenia rejestracji oprogramowania i sprzętu komputerowego - pobierz (pdf), załącznik do zarządzenia pobierz (doc)
Kontakt

INSTYTUT BIOLOGII UJK w Kielcach

25-406 Kielce, ul. Świętokrzyska 15A
tel. 041 349 62 93, fax: 041 349 62 92
sekretariat: pokój 33, budynek A
e-mail: instytut.biologii@ujk.edu.pl
www: https://biologia.ujk.edu.pl
mapa dojazdowa