Instytut Biologii

baner

Galeria


Więcej zdjęć znajdą Państwo na oficjalnej stronie Instytutu na Facebooku.XLIX Olimpiada Biologiczna

25 stycznia 2020 r. fot. Paweł Frejowski

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS
Noc Biologów 2020

10 stycznia 2020 r. fot. Paweł Frejowski

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS
II Kongres Aktywnej, Otwartej i Kreatywnej Edukacji

24 października 2019 r. fot. Paweł Frejowski

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS


XXVI Sympozjum Hymenopterologiczne

19 września 2019 r. fot. Waldemar Celary

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

III Forum Doktorantów

10-11 czerwca 2019 r. fot. Agnieszka Maćkowska & Paweł Frejowski

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

XXXVIII Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Fykologicznego "Ewolucja i bioróżnorodność glonów"

4-7 czerwca 2019 r. Kielce-Sandomierz fot. Karol Marcinkowski & Paweł Frejowski

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS
Dni Jakości Kształcenia - Instytut Biologii

16 kwietnia 2019 r. fot. Paweł Frejowski

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS
XLVIII Olimpiada Biologiczna

19 stycznia 2019 r. / 7 marca 2019 r. fot. Paweł Frejowski

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS
Noc Biologów 2019

11 stycznia 2019 r. fot. Paweł Frejowski

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS
Dzień Jakości Kształcenia 24-25 kwietnia 2018 r.

25 kwietnia 2018 r. fot. Paweł Frejowski

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JSIII Etap XV Wojewódzkiego Konkursu z Biologii dla dotychczasowych gimnazjów

06 marca 2018 r. fot. Paweł Frejowski

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS
XLVII Olimpiada Biologiczna

20 stycznia 2018 r. fot. Paweł Frejowski

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JSNoc Biologów 2018

12 stycznia 2018 r. fot. Miasteczko Multimedialne

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

I Forum Doktorantów

9 czerwca 2017 r. fot. Agnieszka Maćkowska, Paweł Frejowski

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JSI Europejskie Dni Kreatywnej i Aktywnej Edukacji

9 czerwca 2017 r. fot. Paweł Frejowski

Szanowni Państwo,
warto zasygnalizować, że została podjęta nowa inicjatywa w Instytucie Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Prezes Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Dialogu Edukacyjnego prof. dr hab. Zdzisław Ratajek wraz koordynatorem projektu Wojciechem Ratajkiem zwrócili się z prośbą o wsparcie i pomoc w zorganizowaniu I Europejskich Dni Kreatywnej i Aktywnej Edukacji (EDKAE 2017). Wydarzenie miało charakter popularyzujący aktywną formę uczenia się poprzez kontakt z naturą, kulturą i nauką, ale również istotny element promocji Ziemi Świętokrzyskiej w całej Polsce i w Europie. Koordynatorem merytorycznym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego była dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska, zaś koordynatorem organizacyjnym dr Joanna Łyżwa-Matuska. Przedsięwzięcie miało charakter uwypuklenia wskazanych celów społecznych, edukacyjnych i naukowych. Wielu pracowników zaangażowało się w tą inicjatywę.

Program EDKAE 2017 zakładał trzy dni wydarzeń edukacyjnych, w trakcie których mieszkańcy Kielc i całego województwa świętokrzyskiego mogli skorzystać ze specjalnych warunków wejścia na teren wybranych obiektów. Najważniejszym adresatem tych działań byli nauczyciele, młodzież szkolna oraz społeczeństwo lokalne. Bardzo aktywnie zaangażowali się Profesorowie, Doktorzy, Magistrowie i Studenci Instytutu Biologii, Instytutu Geografii, Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska UJK przeprowadzając bardzo interesujące wykłady, warsztaty oraz wystawy.

Zamierzeniem jest w perspektywie kilku lat nadać temu wydarzeniu wymiar cykliczny z uwzględnieniem nie tylko zasięgu ogólnopolskiego, ale również międzynarodowego.

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JSNoc Biologów 2017

13 stycznia 2017 r. fot. Paweł Frejowski

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JSII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Edukacja - Zdrowie - Środowisko

01-02 czerwca 2017 r. zdj. Agnieszka Maćkowska, Paweł Frejowski

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JSNoc Biologów 2016

15 stycznia 2016 r. fot. Paweł Frejowski

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JSDzień otwarty Uczelni

10 kwietnia 2015 r. fot. Paweł Frejowski

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JSXLIII Olimpiada Biologiczna

25 stycznia 2014 r. fot. Paweł Frejowski

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JSOtwarcie laboratoriów biotechnologicznych

15 listopada 2012 r. fot. Paweł Frejowski

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS


Kontakt

INSTYTUT BIOLOGII UJK w Kielcach

25-406 Kielce, ul. Uniwersytecka 7
tel. 041 349 62 93, fax: 041 349 62 92
sekretariat: pokój 33, budynek A
e-mail: instytut.biologii@ujk.edu.pl
www: https://biologia.ujk.edu.pl