baner

Jakość kształcenia


Instytut Biologii posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, zapoznać się z nią można na stronie PKA wpisując w okno szukaj UJK.


Wykaz dokumentów dotyczących jakości kształcenia w Instytucie Biologii:

 • 1. regulamin studiów - pobierz (pdf)
 • 2. księga procedur - link
 • 3. oferta kształcenia (ulotka) - pobierz
 • 4. Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia w IB dla kierunku biologia i rolnictwo ekologiczne: skład 2018 r. - pobierz (pdf)
 • 5. sprawozdanie z działalności KZPK - pobierz (pdf)
 • 6. harmonogram działań Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku Biologia 2018/19 - pobierz (pdf)
 • 7. efekty kształcenia: 
  • kierunkowe efekty kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA - pobierz (pdf),  pobierz  (od 2017 r.) (pdf)
  • kierunkowe efekty kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na II stopniu kierunku BIOLOGIA - pobierz (pdf)
  • kierunkowe efekty kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku ROLNICTWO EKOLOGICZNE - pobierz (pdf)
 • 8. karta przedmiotu i instrukcja do karty przedmiotu - pobierz (zip), karta przedmiotu (2017) - pobierz (docx)
 • 9. karty przedmiotów - studia I stopnia - pobierz (zip), studia II stopnia - pobierz (zip)
 • 10. program kształcenia studia Io i IIo - w dokumentacji Instytutut  Biologii
 • 11. plany studiów stacjonarnych Io: I rok - pobierz (pdf), II rok - pobierz (pdf), III rok - pobierz (pdf)
 • 12. plany studiów stacjonarnych IIo: I rok - pobierz (pdf), II rok - pobierz (pdf)
 • 13. plany studiów stacjonarnych inżynierskich Io: II rok - pobierz (pdf)
 • 14. harmonogram hospitacji 2018/19 - pobierz (pdf), arkusz hospitacji zajęć - pobierz (doc)
 • 15. regulamin procesu dyplomowania wraz z załącznikami - pobierz (zip), instrukcja do procedury Proces dyplomowania WSZJK-U/11 - pobierz (pdf)
 • 16. regulamin procesu dyplomowania w Instytucie Biologii - pobierz (pdf)
 • 17. ankietyzacja studentów - w dokumentacji Instytutu Biologii 
 • 18. archiwizacja prac (dyplomowych, okresowych) - zgodnie z Procedurą U/3, w dokumentacji Instytutut Biologii
 • 19. współpraca z interesariuszami - w dokumentacji Instytutu
 • 20. praktyki - umowy dostępne u Pani dr Anny Łubek Instytutowego Koordynatora ds. Praktyk Studenckich
 • 21. limity przyjęć na kierunek Biologia 2018/2019 - pobierz (pdf)
 • 22. odpłatności za studia niestacjonarne - pobierz (pdf)
 • 22. teczka zawierająca materiały potwierdzające weryfikację i osiągnięcie założonych efektów kształcenia - pobierz (docx)
 • 23. procedury - pobierz (pdf), załacznik nr 1 - pobierz (pdf) lub (docx), załącznik nr 2 - pobierz (pdf) lub (docx)
 • 24. pytania kierunkowe (egzamin licencjacki z biologii) - pobierz (pdf), pytania kierunkowe (egzamin magisterski z biologii) - pobierz (pdf), wykaz zagadnień na egzamin licencjacki / magisterski z poszczególnych Zakadów Instytutu Biologii - pobierz (pdf)

Kontakt

INSTYTUT BIOLOGII UJK w Kielcach

25-406 Kielce, ul. Świętokrzyska 15A
tel. 041 349 62 93, fax: 041 349 62 92
sekretariat: pokój 33, budynek A
e-mail: instytut.biologii@ujk.edu.pl
www: https://biologia.ujk.edu.pl
mapa dojazdowa