banner Instytutu Biologii

Jakość kształcenia


Instytut Biologii posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, zapoznać się z nią można na stronie (oceny programowe) PKA wpisując w okno wyszukaj oceniany kierunek "UJK".


Wykaz dokumentów dotyczących jakości kształcenia w Instytucie Biologii:

 • 1. regulamin studiów - pobierz (pdf)
 • 2. księga procedur - link
 • 3. oferta kształcenia - kliknij
 • 4. Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia w IB dla kierunku biologia i rolnictwo ekologiczne: skład 2020/2021 r. - pobierz (pdf)
 • 5. sprawozdanie z działalności KZPK - pobierz (pdf)
 • 6. harmonogram działań Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku biologia i rolnictwo ekologiczne 2019/20 - pobierz (pdf)
 • 7. efekty kształcenia / uczenia się: 
  • kierunkowe efekty uczenia się w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA (2019/20) - pobierz (pdf)
  • kierunkowe efekty kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA - pobierz  (od 2017 r.) (pdf)
  • kierunkowe efekty kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na II stopniu kierunku BIOLOGIA - pobierz (pdf)
  • kierunkowe efekty kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku ROLNICTWO EKOLOGICZNE - pobierz (pdf)
 • 8. karta przedmiotu i instrukcja do karty przedmiotu - pobierz (zip), karta przedmiotu (2017) - pobierz (docx), karta przedmiotu (2019) - pobierz (docx)
 • 9. karty przedmiotów:
  - biologia - studia I stopnia - pobierz (zip), biologia - studia II stopnia - pobierz (zip),
  - biologia - studia I stopnia 2017/2018 - pobierz (zip), biologia - studia II stopnia 2017/2018 - pobierz (zip),
  - rolnictwo ekologiczne - studia I stopnia - pobierz (zip)
 • 10. program kształcenia studia Io - pobierz (pdf) i IIo  - pobierz (pdf)
 • 11. plany studiów stacjonarnych Io (Biologia): I rok - pobierz (pdf), II rok - pobierz (pdf), III rok - pobierz (pdf)
 • 12. plany studiów stacjonarnych IIo (Biologia): I rok - pobierz (pdf), II rok - pobierz (pdf)
 • 13. plany studiów stacjonarnych inżynierskich Io (Rolnictwo Ekologiczne): IV rok - pobierz (pdf)
 • 14. harmonogram hospitacji 2020/21 - pobierz (pdf), arkusz hospitacji zajęć - pobierz (docx)
 • 15. regulamin procesu dyplomowania wraz z załącznikami - link
 • 16. regulamin procesu dyplomowania w Instytucie Biologii - pobierz (pdf)
 • 17. ankietyzacja studentów - w dokumentacji Instytutu Biologii 
 • 18. archiwizacja prac (dyplomowych, okresowych) - zgodnie z Procedurą U/3, w dokumentacji Instytutut Biologii
 • 19. współpraca z interesariuszami - w dokumentacji Instytutu
 • 20. praktyki - umowy dostępne u Pani dr Anny Łubek Instytutowego Koordynatora ds. Praktyk Studenckich
 • 21. limity przyjęć na kierunek Biologia i Rolnictwo Ekologiczne 2020/2021 - pobierz (pdf)
 • 22. odpłatności za studia niestacjonarne na kierunku Biologia i Rolnictwo Ekologiczne 2020/2021 - pobierz (pdf)
 • 23. teczka zawierająca materiały potwierdzające weryfikację i osiągnięcie założonych efektów kształcenia  - pobierz (docx) / uczenia się - pobierz (docx)
 • 24. procedury - pobierz (pdf), załacznik nr 1 - pobierz (pdf) lub (docx), załącznik nr 2 - pobierz (pdf) lub (docx)
 • 25.
  - pytania kierunkowe (egzamin licencjacki z biologii) (2019/2020) - pobierz (pdf),
  - pytania kierunkowe (egzamin magisterski z biologii) (2019/2020) - pobierz (pdf),
  - zagadnienia egzaminacyjne z seminariów dyplomowch z biologii (2019/2020) - pobierz (pdf),
  - pytania kierunkowe (egzamin licencjacki z rolnictwa ekologicznego) (2020/2021) - pobierz (pdf),
  - zagadnienia egzaminacyjne z seminarium dyplomowego z rolnictwa ekologicznego (2020/2021) - pobierz (pdf)
 • 26. wniosek o powtarzanie semestru - pobierz (docx), wniosek o wznowienie semestru - pobierz (docx)

Kontakt

INSTYTUT BIOLOGII UJK w Kielcach

25-406 Kielce, ul. Uniwersytecka 7
tel. 041 349 62 93, fax: 041 349 62 92
sekretariat: pokój 33, budynek A
e-mail: instytut.biologii@ujk.edu.pl
www: https://biologia.ujk.edu.pl