Instytut Biologii

banner Instytutu Biologii

Konferencje


XXXVIII Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Fykologicznego "Ewolucja i bioróżnorodność glonów", 04-07.06.2019 r., Kielce-Sandomierz, strona Konferencji
Organizator Zakład Botaniki IB UJK w Kielcach oraz Polskie Towarzystwo Fykologiczne
dr hab. Joanna Czerwik-Marcinkowska prof. UJK

XXI Krajowa Konferencja Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych, 19-21.09.2017 r., Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego; więcej informacji (pobierz), załaczniki: komunikat (pobierz) i plakat (pobierz).
Organizator (ze strony UJK)
dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska

Forum Doktorantów WMP, cykliczne seminarium skierowane do studentów realizujących prace doktorskie w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Spotkanie to jest platformą wymiany myśli, doświadczeń oraz pomysłów w ramach szeroko rozumianej interdyscyplinarności badań naukowych. Ponadto, seminarium to ma charakter sesji sprawozdawczej z postępów w realizacji prac doktorskich w formie prezentacji ustnych lub sesji plakatowych w poszczególnych dyscyplinach naukowych. Strona www seminarium (kliknij)
Organizator
Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów UJK

II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Edukacja-Zdrowie-Środowisko”, Kielce, 1-2 czerwca 2017 - Konferencja poprzez swój interdyscyplinarny charakter poruszać będzie problemy  egzystencji człowieka postrzeganej przez pryzmat triady: Edukacji-Zdrowia-Środowiska. Wymiana myśli, doświadczeń i refleksji poczynionych w czasie obrad plenarnych i planowanych paneli dyskusyjnych sprawi, że wygenerowane zostaną nowe cenne pomysły i rozwiązania godne wykorzystania zarówno w teorii jak i praktyce.
Komunikat I (pobierz)
Organizator
dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska

Noc Biologów 2017, Kielce 13 stycznia 2017 - fotorelacja dostępna jest na stronie Facebook'a Instytutu. Zapraszamy na oficjalną stronę Nocy Biologów 2017, gdzie można zapoznać się z najświeższymi informacjami "z ostatniej chwili" oraz posortować program wg. własnych kryteriów.
Organizator
dr hab. Joanna Czerwik-Marcinkowska, prof. UJK

Weterynaryjne aspekty odpowiedzialnego pszczelarstwa w Polsce, Kielce, 26.03.2015 - program konferencji (pobierz)
Organizatorzy
Bogdan Konopka – Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Kielcach
dr hab. Teodora Król, prof UJK

Świętokrzyskie Seminarium Dydaktyczne, Kielce 14 listopada 2014 - Celem seminarium dydaktycznego jest ukazanie rozwoju w ujęciu interdyscyplinarnym ze szczególnym uwzględnieniem edukacji globalnej, ekologicznej i dla zrównoważonego rozwoju. Wśród zaproszonych gości seminarium będą reprezentanci różnorodnych dyscyplin i specjalności w zakresie biologii (w tym botaniki, ekologii, fizjologii organizmów, zoologii, dydaktyki szczegółowej), geografii, ochrony środowiska, fizyki oraz pedagogiki. Szczegółowy program seminarium (pobierz).
Organizatorzy
dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska
dr Elżbieta Buchcic

XVII Konferencja Naukowa Dydaktyków Szkół Wyższych i Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, Kielce, 26-27.09.2011 - temat przewodni konferencji: Współczesne kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Problematyka konferencji będzie koncentrowała się wokół następujących zagadnień: Edukacja w zakresie przedmiotów przyrodniczych; Dydaktyka jako szerokie spektrum dla edukacji środowiskowej, społecznej, filozoficznej i ekonomicznej; Przygotowanie nauczycieli do nauczania ochrony przyrody, turystyki, edukacji regionalnej, ekologicznej i prozdrowotnej; Interdyscyplinarność wiedzy przedmiotowej, pedagogicznej i informatycznej na różnych etapach edukacyjnych
Organizatorzy
dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska
dr Elżbieta Buchcic
Kontakt

INSTYTUT BIOLOGII UJK w Kielcach

25-406 Kielce, ul. Uniwersytecka 7
tel. 041 349 62 93, fax: 041 349 62 92
sekretariat: pokój 33, budynek A
e-mail: instytut.biologii@ujk.edu.pl
www: https://biologia.ujk.edu.pl