banner Instytutu Biologii

Oferta kształcenia - Rolnictwo EkologiczneROLNICTWO EKOLOGICZNE (I stopnia)

czas trwania studiów: 3.5 roku (7 semestrów)
uzyskany tytuł: inżynier
limit przyjęć:
20 osób studia STACJONARNE - więcej informacji tutaj
36 osób studia NIESTACJONARNE - więcej informacji tutaj
Kryteria kwalifikacji: biologia lub przedmiot pokrewny (chemia lub fizyka lub geografia lub informatyka), matematyka, język obcy
Wysokość opłaty na studiach niestacjonarnych: 12 000 zł (opłata za rok studiów, płatna w 8 ratach)


Kierunek Rolnictwo ekologiczne jest adresowany do kandydatów wykazujących szczególne zainteresowanie rolnictwem w kontekście współczesnych tendencji w prowadzeniu gospodarstw agroturystycznych oraz technik upraw ekologicznych i produktów rolnych. Absolwent kierunku będzie posiadał specjalistyczną wiedzę rolniczą i ekologiczną, znajomość zagadnień prawnych i dotyczących zasad prowadzenia gospodarstwa ekologicznego, podstawową wiedzą ekonomiczną, prawną i społeczną niezbędną do organizowania produkcji rolniczej i funkcjonowania społeczności obszarów wiejskich, wiedzę z zakresu nowoczesnych technik i rozwiązań agrotechnicznych używanych w ekologicznej produkcji rolniczej, prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego, marketingu i sprzedaży produktów ekologicznych oraz uprawy, zastosowania i przechowalnictwa ziół.

ścieżki:
AGROTECHNIKA I RYNEK ROLNY
Wybrane przedmioty: Geografia roślin uprawnych świata / Rośliny genetycznie modyfikowane / Uprawy biodynamiczne / Ekofizjologia / System kontroli i certyfikacji w rolnictwie / Towaroznawstwo płodów rolnych / Zarządzanie jakością żywności / Botanika / Mikrobiologia / Biochemia / Fizjologia roślin / Gleboznawstwo / Agrometeorologia / Fizjologia zwierząt / Genetyka / Podstawy doświadczalnictwa rolniczego / Hodowla roślin i nasiennictwo / Monitoring środowiskowy / Ekologia / Ochrona środowiska / Produkcja zwierzęca / Gospodarka wodna / Ogólna uprawa roli i roślin / Łąkarstwo / Ochrona roślin / Mikologia stosowana / Herbologia / Stresy roślinne / Biologia agrofagów zagadnienia /Entomologia / Agroturystyka
ZIELARSTWO
Wybrane przedmioty: Historia zielarstwa / Ziołolecznictwo w medycynie ludowej / Właściwości dietetyczne roślin / Szczegółowa uprawa roślin zielarskich / Przechowywanie i zbiór roślin zielarskich / Zioła w kuchni regionalnej / Terapie roślinne / Techniki zielarskie / Bioindykacja / Podstawy aromaterapii / Botanika / Mikrobiologia / Biochemia / Fizjologia roślin / Gleboznawstwo / Agrometeorologia /Fizjologia zwierząt / Genetyka / Podstawy doświadczalnictwa rolniczego / Hodowla roślin i nasiennictwo / Monitoring środowiskowy / Ekologia / Ochrona środowiska / Produkcja zwierzęca / Gospodarka wodna / Ogólna uprawa roli i roślin / Łąkarstwo / Ochrona roślin / Mikologia stosowana / Herbologia / Stresy roślinne / Biologia agrofagów zagadnienia /Entomologia / Agroturystyka

PRACA: gospodarstwa agroturystyczne / jednostki naukowo-badawcze / nowoczesne gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolne / administracja w zakresie rolnictwa

Kontakt

INSTYTUT BIOLOGII UJK w Kielcach

25-406 Kielce, ul. Uniwersytecka 7
tel. 041 349 62 93, fax: 041 349 62 92
sekretariat: pokój 33, budynek A
e-mail: instytut.biologii@ujk.edu.pl
www: https://biologia.ujk.edu.pl