Instytut Biologii

baner

Parametryzacja działalności naukowej


Nauczyciele akademiccy zobowiązani są do dnia 15 stycznia każdego roku kalendarzowego wprowadzić informacje o własnych osiągnięciach naukowych (za poprzedni rok kalendarzowy) poprzez indywidualny profil do modułu Dorobek Naukowy.XP w ramach aplikacji Wirtualna Uczelnia wypełniając znajdujące się w nim formularze.

  • regulamin parametryzacji (pobierz)
  • tabele punktacji parametrycznej dorobku naukowego (pobierz)
  • instrukcja wprowadzania danych do modułu Dorobek Naukowy.XP (pobierz)

Parametryzacja działalności dydaktycznej i organizacyjnej


  • zarządzenie w sprawie wprowadzenia parametryzacji działalności dydaktycznej i organizacyjnej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (pobierz)
  • tabele punktacji parametrycznej dorobku dydaktycznego i organizacyjnego (pobierz)

Badania statutowe


Nauczyciele akademiccy po parametryzacji działalności naukowej zobowiązani są do wygenerowania sprawozdania z realizacji badań statutowych poprzez indywidualny profil do modułu Dorobek Naukowy.XP w ramach aplikacji Wirtualna Uczelnia. Do wygenerowanego wniosku należy dopisać poniższe informacje:

  • wykaz punktacji czasopism naukowych (listy A, B i C) od 2013 roku (kliknij)
  • wykaz osiągnięć naukowych do waloryzacji punktowej projektu badań statutowych (pobierz)
  • zarządzenie Rektora nr 25/2013 w sprawie regulaminu wnioskowania, podziału i rozliczania środków finansowych na działalność statutową - pobierz (pdf); załączniki do zarządzenia: zał. 1 (doc), zał. 2 (doc), zał 3 (doc), zał 4 (doc),zał 5 (xls), zał 6 (xls), zał 7 (xls)
Kontakt

INSTYTUT BIOLOGII UJK w Kielcach

25-406 Kielce, ul. Świętokrzyska 15A
tel. 041 349 62 93, fax: 041 349 62 92
sekretariat: pokój 33, budynek A
e-mail: instytut.biologii@ujk.edu.pl
www: https://biologia.ujk.edu.pl
mapa dojazdowa