Instytut Biologii

banner Instytutu Biologii

Profesorowie, doktorzy habilitowani [26]

 • Kaca Wiesław, prof. zw. dr hab., Zakład Mikrobiologii i Parazytologii
  pok. 338, tel. 41 349 6308, pok. D6, tel. 41 349 6123, e-mail: wieslaw.kaca@ujk.edu.pl, www
  konsultacje: wtorek: 10:00-14:00
 • Kłosowski Stanisław, prof. zw. dr hab., Zakład Mikrobiologii i Parazytologii
  pok. 523, tel. 41 349 6324, e-mail: stanislaw.klosowski@ujk.edu.pl, www 
  konsultacje: czwartek: 11.00-13.00 (platforma MS Teams)
 • Lankoff Anna, prof. zw. dr hab., Zakład Biologii Medycznej
  pok. 13D, tel. 41 349 6295, e-mail: anna.lankoff@ujk.edu.pl, www 
  konsultacje: piątek: 09:00-11:00
 • Piwowarczyk Renata, prof. zw. dr hab., Zakład Biologii Środowiska, Centrum Badań i Ochrony Różnorodności Biologicznej
  pok. 219, tel. 41 349 6341, e-mail: renata.piwowarczyk@ujk.edu.pl, www 
  konsultacje: wtorek: 09:00-11-00 (platforma MS Teams)
 • Wójcik Andrzej, prof. zw. dr hab., Zakład Biologii Medycznej
  pok. 9D, tel. 41 349 6295, e-mail: andrzej.wojcik@ujk.edu.pl, www
  konsultacje: piątek: 10:00-12:00  
 • Arabski Michał, dr hab., prof. UJK, Zakład Biologii Medycznej
  pok. 122, tel. 41 349 6331, e-mail: michal.arabski@ujk.edu.pl, www 
  konsultacje: poniedziałek: 10:00-12:00
 • Bąk-Badowska Jolanta, dr hab., prof. UJK, Zakład Biologii Środowiska  
  pok. 332, tel. 41 349 6352, e-mail: jolanta.bak-badowska@ujk.edu.pl, www 
  konsultacje: wtorek: 11:00-13:00
 • Borkowski Andrzej, dr hab., prof. UJK, Zakład Biologii Środowiska 
  pok. 436, tel. 41 349 6319, e-mail: andrzej.borkowski@ujk.edu.pl, www 
  konsultacje: czwartek: 10:00-12:00 
 • Celary Waldemar, dr hab., prof. UJK, Zakład Biologii Środowiska 
  pok. 426, tel. 41 349 6361, e-mail: waldemar.celary@ujk.edu.pl, www 
  konsultacje: czwartek: 14:00-16:00 
 • Czerwik-Marcinkowska Joanna, dr hab., prof. UJK, Zakład Biologii Środowiska
  pok. 227, tel. 41 349 6344, e-mail: joanna.czerwik-marcinkowska@ujk.edu.pl, www
  konsultacje: środa: 10:00-12:00 
 • Huruk Stanisław, dr hab., prof. UJK, Zakład Biologii Środowiska 
  pok. 327, tel. 41 349 6357, e-mail: stanislaw.huruk@ujk.edu.pl, www 
  konsultacje: poniedziałek: 10:00-12:30 
 • Jankowska-Błaszczuk Małgorzata, dr hab., prof. UJK, Zakład Biologii Środowiska 
  pok. 229, tel. 41 349 6346, e-mail: malgorzata.jankowska-blaszczuk@ujk.edu.pl, www 
  konsultacje: poniedziałek: 08:00-10:00 (platforma MS Teams)
 • Klusek Jolanta, dr hab. prof. UJK, Zakład Biologii Medycznej 
  pok. 125, tel. 41 349 6334, e-mail: jolanta.klusek@ujk.edu.pl, www 
  konsultacje: poniedziałek: 10:00-12:00 (na platformie MS Teams)
 • Kowalik Artur, dr hab. prof. UJK, Zakład Biologii Medycznej
  pok. 125, tel. 41 349 6334, e-mail: artur.kowalik@ujk.edu.pl, www 
  konsultacje: czwartek: 10:00-12:00 (na platformie MS Teams)
 • Kowalski Andrzej, dr hab., prof. UJK, Zakład Biologii Medycznej
  pok. 132, tel. 41 349 6332, e-mail: andrzej.kowalski@ujk.edu.pl, www 
  konsultacje: piątek: 08:00-10:00
 • Król Teodora, dr hab., prof. UJK, Zakład Biologii Medycznej 
  pok. 21, tel. 41 349 6299, e-mail: teodora.krol@ujk.edu.pl, www 
  konsultacje: wtorek: 12:30-14:30
 • Kuchinka Jacek, dr hab. prof. UJK, Zakład Biologii Medycznej
  pok. 442, tel. 41 349 6312, e-mail: jacek.kuchinka@ujk.edu.pl, www 
  konsultacje: wtorek: 08:00-10:00 
 • Lisowska Halina, dr hab. prof. UJK, Zakład Biologii Medycznej
  pok. 13D, tel. 41 349 6296, e-mail: halina.lisowska@ujk.edu.pl, www 
  konsultacje: piątek: 10:00-12:00
 • Łuszczyński Janusz, dr hab., prof. UJK, Zakład Biologii Środowiska
  pok. 234A, tel. 41 349 6349, e-mail: janusz.luszczynski@ujk.edu.pl, www 
  konsultacje: środa: 10:00-12:00
 • Nowak Elżbieta, dr hab., prof. UJK, Zakład Biologii Medycznej
  pok. 423, tel. 41 349 6311, e-mail: elzbieta.nowak@ujk.edu.pl, www 
  konsultacje: czwartek: 10:00-12:00 
 • Podlaski Rafał, dr hab. inż. prof. UJK, Zakład Biologii Środowiska, www 
  pok. 521, tel. 41 349 6322, e-mail: rafal.podlaski@ujk.edu.pl 
  konsultacje: poniedziałek: 11:00-13:00, wtorek: 11:00-13:30
 • Szczurkowski Aleksander, dr hab. prof. UJK, Zakład Biologii Medycznej
  pok. 421A, tel. 41 349 6313, e-mail: aleksander.szczurkowski@ujk.edu.pl, www 
  konsultacje: wtorek: 11:00-12:30; dyżur: wtorek: 12:30-14:00
 • Świderska-Kołacz Grażyna, dr hab., prof. UJK, Zakład Biologii Medycznej
  pok. 125, tel. 41 349 6334, e-mail: grazyna.swiderska-kolacz@ujk.edu.pl, www 
  konsultacje: wtorek: 13:00-15:00
 • Witek Bożena, dr hab., prof. UJK, Zakład Biologii Medycznej
  pok. 216A, tel. 41 349 6362, e-mail: bozena.witek@ujk.edu.pl, www 
  konsultacje: środa: 12:00-13:30
 • Podgórska Monika, dr hab., Zakład Biologii Środowiska
  pok. 523, tel. 41 349 6324, e-mail: monika.podgorska@ujk.edu.pl, www 
  konsultacje: wtorek: 11:00-12:30
 • Ślusarczyk Joanna, dr hab., Zakład Zakład Biologii Środowiska 
  pok. 534, tel. 41 349 6318, e-mail: joanna.slusarczyk@ujk.edu.pl, www 
  konsultacje: poniedziałek: 13.00-15.00 

Adiunkci [18]

 • Ciepluch Karol, dr, Zakład Biologii Medycznej 
  pok. 130, tel. 41 349 6336, e-mail: karol.ciepluch@ujk.edu.pl, www 
  konsultacje: środa: 8:00-10:00 
 • Czerwonka Grzegorz, dr, Zakład Mikrobiologii i Parazytologii 
  pok. D07, tel. 41 349 6120, e-mail: grzegorz.czerwonka@ujk.edu.pl, www 
  konsultacje: poniedziałek: 09:00-11:00 
 • Gałczyńska Katarzyna, dr, Zakład Biologii Medycznej
  pok. 130, tel. 41 349 6335, e-mail: katarzyna.galczynska@ujk.edu.pl, www 
  konsultacje: poniedziałek: 11:00-13:00
 • Kowalska Magdalena, dr, Zakład Biologii Medycznej 
  pok. 130, tel. 41 349 6335, e-mail: magdalena.kowalska@ujk.edu.pl, www 
  konsultacje: poniedziałek: 11:00-13:00
 • Kocurek Maciej, dr inż., Zakład Biologii Środowiska 
  pok. 533, tel. 41 349 6329, e-mail: maciej.kocurek@ujk.edu.pl, www 
  konsultacje: środa: 12:30-14:30 (również na platformie MS Teams) 
 • Kopacz-Bednarska Anna, dr, Zakład Biologii Medycznej 
  pok. 23, tel. 41 349 6301, e-mail: anna.kopacz-bednarska@ujk.edu.pl, www 
  konsultacje: czwartek: 10:00-12:00
 • Kosowska Ewa, dr, Zakład Biologii Medycznej
  pok. 216A, tel. 41 349 6362, e-mail: ewa.ochwanowska@ujk.edu.pl, www
  konsultacje: czwartek: 09:30-11:30
 • Lechowicz Łukasz, dr, Zakład Mikrobiologii i Parazytologii 
  pok. D8, tel. 41 349 6121, e-mail: lukasz.lechowicz@ujk.edu.pl, www 
  konsultacje: piątek: 16:00-18:00 (na platformie MS Teams)
 • Łubek Anna, dr, Zakład Biologii Środowiska
  pok. 226, tel. 41 349 6343, e-mail: anna.lubek@ujk.edu.pl, www 
  konsultacje: środa: 10:00-12:00
 • Łysek-Gładysińska Małgorzata, dr, Zakład Biologii Medycznej
  pok. 18, tel. 41 349 6300, e-mail: malgorzata.lysek-gladysinska@ujk.edu.pl, www 
  konsultacje: środa: 13:00-15:00
 • Matuska-Łyżwa Joanna, dr inż., Zakład Mikrobiologii i Parazytologii 
  pok. 331, tel. 41 349 6353, e-mail: joanna.matuska-lyzwa@ujk.edu.pl, www
  konsultacje: wtorek: 08:30-09:30, 12:45-13:45 
 • Radzimirska Małgorzata, dr, Zakład Biologii Medycznej
  pok. 440, tel. 41 349 6310, e-mail: malgorzata.radzimirska@ujk.edu.pl, www 
  konsultacje: środa: 09:30-11:30
 • Ruraż Karolina, dr, Zakład Biologii Środowiska, Centrum Badań i Ochrony Różnorodności Biologicznej
  pok. 228, tel. 41 349 6345, e-mail: karolina.ruraz@ujk.edu.pl, www 
  konsultacje: środa: 10:00-12:00
 • Trybus Ewa, dr, Zakład Biologii Medycznej
  pok. 23, tel. 41 349 6301, e-mail: ewa.trybus@ujk.edu.pl, www 
  konsultacje: czwartek: 10:00-12:00
 • Trybus Wojciech, dr, Zakład Biologii Medycznej
  pok. 23, tel. 41 349 6301, e-mail: wojciech.trybus@ujk.edu.pl, www 
  konsultacje: czwartek: 10:00-12:00
 • Wieczorek Anna, dr, Zakład Biologii Medycznej
  pok. 18, tel. 41 349 6300, e-mail: anna.wieczorek@ujk.edu.pl, www 
  konsultacje: środa: 11:00-12:00, czwartek: 10:30-11:30; dyżur: poniedziałek: 10:00-11:30
 • Węgierek-Ciuk Aneta, dr, Zakład Biologii Medycznej
  pok. 13D, tel. 41 349 6296, e-mail: aneta.wegierek-ciuk@ujk.edu.pl, www
  konsultacje: środa: 13:00-14:00
 • Żarnowiec Paulina, dr, Zakład Mikrobiologii i Parazytologii
  pok. D07, tel. 41 349 6120, e-mail: paulina.zarnowiec@ujk.edu.pl, www 
  konsultacje: -

Asystenci [3]

 • Durlik-Popińska Katarzyna, mgr, Zakład Mikrobiologii i Parazytologii
  pok. D7, tel. 41 349 6122, e-mail: katarzyna.durlik@ujk.edu.pl, www 
  konsultacje: wtorek: 11:00-13:00
 • Gmiter Dawid, mgr, Zakład Mikrobiologii i Parazytologii
  pok. D07, tel. 41 349 6120, e-mail: dawid.gmiter@ujk.edu.pl, www 
  konsultacje: środa, 10:00-12:00
 • Ernest Skowron, dr, Zakład Biologii Środowiska
  pok. 330, tel. 41 349 6354, e-mail: ernest.skowron@ujk.edu.pl, www 
  konsultacje: wtorek: 13:15-15:15

Administracja [14]

 • Dulęba Beata, mgr / specjalista inżynieryjno-techniczny, Zakład Biologii Medycznej
  pok. 123, tel. 41 349 6337, e-mail: beata.duleba@ujk.edu.pl, www 
 • Frejowski Paweł, mgr / starszy specialista inżynieryjno-techniczny (Administrator Systemów Informatycznych),
  Zakład Biologii Środowiska
  pok. 329 lub 439, tel. 41 349 6355, e-mail: pawel.frejowski@ujk.edu.pl, www 
  konsultacje: czwartek: 11:00-13:00
 • Kordos Karolina, mgr / starszy referent techniczny, Zakład Biologii Medycznej
  pok. 9D, tel. 41 349 6295, e-mail: karolina.kordos@ujk.edu.pl, www
 • Maciejczyk Małgorzata, mgr / starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, Zakład Biologii Medycznej
  pok. 126A, tel. 41 349 6363, e-mail: malgorzata.maciejczyk@ujk.edu.pl, www 
 • Maćkowska Agnieszka, mgr / starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, Zakład Mikrobiologii i Parazytologii
  pok. 337, tel. 41 349 6307, e-mail: agnieszka.mackowska@ujk.edu.pl, www 
 • Malinowska Agnieszka dr / starszy referent techniczny, Zakład Biologii Środowiska
  pok. 535, tel. 41 349 6327, e-mail: agnieszka.malinowska@ujk.edu.pl, www 
 • Panek-Wójcicka Michalina, dr / starszy referent techniczny, Zakład Biologii Środowiska, Centrum Badań i Ochrony Różnorodności Biologicznej
  pok. B209, tel. 41 349 7068, e-mail: michalina.panek-wojcicka@ujk.edu.pl, www 
 • Posłowska Joanna, mgr / starszy referent techniczny, Zakład Biologii Środowiska
  pok. 424, 41 349 6316, e-mail: joanna.poslowska@ujk.edu.pl, www
 • Rogalska Renata, specjalista inżynieryjno-techniczny (planowanie dydaktyczne), Zakład Biologii Środowiska
  pok. 32, tel. 41 349 6291, e-mail: renata.rogalska@ujk.edu.pl lub ibioldyd@ujk.edu.pl (planowanie)
 • Sylwestrzak-Wiatrowska Małgorzata, mgr / starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, Zakład Biologii Medycznej
  pok. 419A, tel. 41 349 6314, e-mail: malgorzata.sylwestrzak-wiatrowska@ujk.edu.pl, www 
 • Szyszka Małgorzata, mgr / starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, Zakład Biologii Środowiska
  pok. 230, tel. 41 349 6347, e-mail: malgorzata.szyszka@ujk.edu.pl, www 
 • Trojak Magdalena, dr / starszy referent techniczny, Zakład Biologii Medycznej
  pok. 123, tel. 41 349 6337, e-mail: magdalena.trojak@ujk.edu.pl, www 
 • Wadowiec Ilona, mgr / starszy specjalista ds. administracji, Sekretariat 
  pok. 33, tel. 41 349 6293, e-mail: instytut.biologii@ujk.edu.pl , ilona.wadowiec@ujk.edu.pl
 • Zubek Karol, mgr / starszy referent techniczny, Zakład Biologii Środowiska, Centrum Badań i Ochrony Różnorodności Biologicznej
  pok. B208, 41 349 6351, e-mail: karol.zubek@ujk.edu.pl, www
Kontakt

INSTYTUT BIOLOGII UJK w Kielcach

25-406 Kielce, ul. Uniwersytecka 7
tel. 041 349 62 93, fax: 041 349 62 92
sekretariat: pokój 33, budynek A
e-mail: instytut.biologii@ujk.edu.pl
www: https://biologia.ujk.edu.pl