Instytut Biologii

banner Instytutu Biologii

Granty badawcze (zagraniczne) realizowne w IB (od 2013 roku)


NCBiR Pol-Nor/201040/72/2013 Polsko-Norweska Współpraca Badawcza "Green fuels and human health - toxicity of engine emissions from 1st and 2nd generation biodiesel fuels" kierownik-LIDER - prof. dr hab. Anna Lankoff; strona www projektu (kliknij)

NCBiR DZP/POL-NOR/1892/2013 Polsko-Norweska Współpraca Badawcza "The impact of climate change on species ranges and composition of plant communities in temperate, boreal and alpine regions (KlimaVeg)" kierownik merytoryczny zadania z ramienia UJK - dr Anna Łubek; strona www projektu (kliknij)

Grant National Geographic nr. GEFNE192-16 "Fascinating parasitic plants - Orobanchaceae in the Caucasus (Western Asia)-phytogeography, taxonomy, host range, and evolution" kierownik -  dr hab. Renata Piwowarczyk, prof. UJK

inne
COST BM1003 "Microbial cell surface determinants of virulence as targets for new therapeutics in Cystic Fibrosis" członek zarządu sterującego ze strony polskiej - prof. dr hab. Wiesław Kaca; zastępca - dr hab. Michał Arabski, prof. UJK; strona www (kliknij)

COST CA18113 "Understanding and exploiting the impacts of low pH on micro-organisms" - zastępca członka komitetu sterującego ze strony polskiej - dr hab. Michał Arabski, prof. UJK; strona www (kliknij)

COST CA18103 "Innovation with Glycans: new frontiers from synthesis to new biological targets" - zastępca członka komitetu sterującego ze strony polskiej - prof. dr hab. Wiesław Kaca; strona www (kliknij)

Granty badawcze (krajowe) realizowne w IB (od 2013 roku)


NCN Opus 2017/27/B/NZ6/00199 "Gasdermina jako potencjalny czynnik permeabilizujący zewnętrzną błonę komórkową Pseudomonas aeruginosa i wspomagający aktywność bakterjobójczą rekombinowanych endolizyn fagowych", kierownik - dr hab. Michał Arabski, prof. UJK

NCN MINIATURA 2017 “Znaczenie zróżnicowania genetycznego klastrów genów ids i idr w terytorializmie i zdolności do konkurencji wewnątrzgatunkowej Proteus mirabilis”. Kierownik – dr Grzegorz Czerwonka

NCN Opus 2016/21/B/NZ9/02749 "Analiza ilościowa dynamiki lasu: symulacje rozkładów grubości drzew w wybranych środkowoeuropejskich i północnoamerykańskich lasach mieszanych" kierownik - dr hab. Rafał Podlaski, prof. UJK

NCN Opus 2016/21/B/NZ6/01157 "Opracowanie i charakterystyka biokompozytów o właściwościach anty-wirulentnych i anty-bakteryjnych wobec biofilmu Pseudomonas aeruginosa" - kierownik merytoryczny zadania z ramienia UJK - dr hab. Michał Arabski, prof. UJK

NCN Harmonia UMO-2015/18/M/NZ6/00413 „Fagi rozpoznające powierzchniowe wielocukry bakteryjne jako swoje receptory selekcjonują populację bakterii oporną na fagi..." wykonawca - dr hab. Michał Arabski, prof. UJK.

NCN Preludium 2014/15/N/NZ9/01378 "Ochronny wpływ cytokinin na fotosyntetyczny transport elektronów" kierownik - mgr Ernest Skowron

NCN Preludium 2014/15/N/NZ6/02505 „Właściwości fizyczne kompleksów przeciwciał z lipopolisacharydami form S i R szczepów Proteus mirabilis” kierownik - mgr Joanna Glenska-Olender

NCN Opus 2012/04/M/NZ6/00335 „Otrzymanie rekombinowanej depolimerazy egzopolisacharydu (EPS) kodowanej przez fagi Pseudomonas aeruginosa i określenie jej aktywności w degradacji biofilmu", wykonawca - dr hab. Michał Arabski, prof. UJK

NCN Preludium 2012/07/N/NZ7/01187 „Zastosowanie ATR/FT-IR oraz sztucznych sieci neuronowych do wykrywania właściwości biochemicznych uropatogennych szczepów Escherichia coli” kierownik - mgr Paulina Żarnowiec

NCN Preludium 2012/07/N/NZ6/04118 „Spektroskopia w podczerwieni jako metoda referencyjna do identyfikacji struktur powierzchniowych i różnicowania klonalnego szczepów Proteus sp.” kierownik - mgr Łukasz Lechowicz

NCN Sonata 2011/03/D/NZ6/03316 „Wykorzystanie syntetycznych mimetyków rejonu ruchomego ureaz bakteryjnych do oceny zróżnicowania przeciwciał anty-ureazowych u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów” kierownik - dr Iwona Konieczna

NCN NN304 275640 "Ochrona różnorodności biologicznej ekstremalnych siedlisk jaskiniowych Ojcowskiego Parku Narodowego" kierownik - dr hab. Joanna Czerwik-Marcinkowska, prof. UJK
Kontakt

INSTYTUT BIOLOGII UJK w Kielcach

25-406 Kielce, ul. Uniwersytecka 7
tel. 041 349 62 93, fax: 041 349 62 92
sekretariat: pokój 33, budynek A
e-mail: instytut.biologii@ujk.edu.pl
www: https://biologia.ujk.edu.pl