banner Instytutu Biologii

Rada Naukowa Instytutu (kadencja 2020-2024)


Członkowie Rady Naukowej Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, na kadencję 2020-2024, w grupie pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych zatrudnionych w instytucie, którzy posiadają tytuł profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień naukowy doktora (Zarządzenie Rektora nr 261/2020 - pobierz):

dr hab. Arabski Michał, prof. UJK,
dr hab. Bąk-Badowska Jolanta, prof. UJK,
dr hab. Borkowski Andrzej, prof. UJK,
dr hab. Celary Waldemar, prof. UJK,
dr hab. Czerwik-Marcinkowska Joanna, prof. UJK,
dr Czerwonka Grzegorz,
dr hab. Jankowska-Błaszczuk Małgorzata, prof. UJK,
dr hab. Klusek Jolanta, prof. UJK,
dr hab. Kowalik Artur, prof. UJK,
dr hab. Kowalski Andrzej, prof. UJK,
dr hab. Kuchinka Jacek, prof. UJK,
prof. dr hab. Lankoff Anna,
dr hab. Lisowska Halina, prof. UJK,
dr Łubek Anna,
dr hab. Łuszczyński Janusz, prof. UJK,
dr Łysek-Gładysińska Małgorzata,
dr hab. Nowak Elżbieta, prof. UJK,
prof. dr hab. Piwowarczyk Renata,
dr hab. Podlaski Rafał, prof. UJK,
dr Ruraż Karolina,
dr hab. Szczurkowski Aleksander, prof. UJK,
dr hab. Ślusarczyk Joanna,
dr hab. Świderska-Kołacz Grażyna, prof. UJK,
dr hab. Witek Bożena, prof. UJK,
prof. dr hab. Wójcik Andrzej.
Kontakt

INSTYTUT BIOLOGII UJK w Kielcach

25-406 Kielce, ul. Uniwersytecka 7
tel. 041 349 62 93, fax: 041 349 62 92
sekretariat: pokój 33, budynek A
e-mail: instytut.biologii@ujk.edu.pl
www: https://biologia.ujk.edu.pl