banner Instytutu Biologii

Naukowa środa w Instytucie


mozaika zdjęć z seminariów instytutowych
Instytut Biologii UJK w Kielcach zaprasza wszystkich pracowników, doktorantów oraz studentów na comiesięczne seminaria instytutowe. Godzina i miejsce spotkań będą zamieszczane na stronie Instytutu Biologii, jak tylko będą poczynione stosowne ustalenia.

Koordynator ds. seminarium: dr hab. Joanna Czerwik-Marcinkowska, prof. UJK

Program


Termin: 11.03.2020 r., godz. 15.00, sala 26
prof. dr hab Krzysztof Pryć - wirusolog (Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie) - „Koronawirus".

Termin: 05.06.2019 r., godz. 13.00, sala 26
dr hab Jolanta Bąk-Badowska prof. UJK (Zakład Zoologii i Dydaktyki Biologii) - „Wyrośla - zdobią czy szpecą?".

Termin: 08.05.2019 r., godz. 13.00, sala 26
dr Karolina Ruraż (Zakład Botaniki) - „Mikromorfologia nasion holopasożytniczych Orobanchaceae Kaukazu i jej znaczenie w taksonomii".

Termin: 10.04.2019 r., godz. 13.00, sala 26
dr Grzegorz Juszczak (Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec) - „Wyzwania związane z badaniami transkryptomicznymi".

Termin: 13.03.2019 r., godz. 13.00, sala 218
dr Magdalena Kowalska (Zakład Biochemii i Genetyki) - „Właściwości cytotoksyczne wybranych antybiotyków".

Termin: 13.02.2019 r., godz. 13.00, sala 26
dr hab. Jacek Kuchinka (Zakład Anatomii Porównawczej Kręgowców) - „Tętnicze zaopatrzenie głowy u gryzoni - wybrane zagadnienia".

Termin: 09.01.2019 r., godz. 13.00, sala 26
dr Wojciech Trybus (Zakład Biologii Komórki i Mikroskopii Komórkowej) - „Antrachinony - związki o wielokierunkowej aktywności biologicznej".

Termin: 07.11.2018 r., godz. 13.00, sala 26
dr hab. Renata Piwowarczyk prof. UJK (Zakład Botaniki) - „Wampiry roślinne w krainie wygasłych wulkanów - Orobanchaceae w Armenii".

Termin: 10.10.2018 r., godz. 13.00, sala 26
prof. dr hab. Anna Lankoff (Zakład Radiobiologii i Immunologii) - „Nanocząstki jako nośniki radioizotopów w diagnostyce i terapii".

Termin: 06.06.2018 r., godz. 13.00, sala 26
dr Karol Ciepluch (Zakład Biochemii i Genetyki) - „Pegylacja białek w enzymatycznej terapii zastępczej".

Termin: 09.05.2018 r., godz. 13.00, sala 26
dr hab. prof. UJK Michał Arabski (Zakład Biochemii i Genetyki) - „Białka rekombinowane w terapiach alternatywnych".

Termin: 14.12.2016 r., godz. 13.00, sala 26
doktoranci z Zakładu Mikrobiologii UJK - „Metodyka badań doktorantów Zakładu Mikrobiologii".

Termin: 06.11.2016 r., godz. 13.00, sala 26
dr hab. Waldemar Celary prof. UJK (Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska UJK) - „Parazytoidyzm i jego formy u owadów błonkoskrzydłych (Insecta: Hymenoptera)”.

Termin: 01.06.2016 r., godz. 13.00, sala 26
dr hab. Waldemar Celary, prof. UJK (Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska UJK) - „Wykorzystanie badań biologii i ekologii pszczół w podnoszeniu plonowania upraw roślin entomogamicznych".

Termin: 06.04.2016 r., godz. 13.00, sala 26
dr Jacek Kuchinka (Zakład Anatomii Kręgowców) - „Tętnice oczne wewnętrzne w układzie naczyniowym Koła Willisa u szynszyli i świnki morskiej”.

Termin: 02.03.2016 r., godz. 13.00, sala 26
dr hab. Elżbieta Nowak (Zakład Anatomii Kręgowców UJK) - „Gruczoł Hardera u kręgowców”.

Termin: 09.12.2015 r., godz. 13.00, sala 26
Grzegorz Jamróz  - “Przyroda Filipin – reminiscencje z wyprawy”.

Termin: 18.11.2015 r., godz. 13.00, sala 26
mgr Łukasz Lechowicz (Zakład Mikrobiologii UJK) - „Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni do różnicowania bakterii” .

Termin: 07.05.2015 r., godz. 10:00, sala 26
prof.  Bernard Jan Appelmilk (Department of Medical Microbiology, Free University Medical Center Amsterdam, Netherlands) - “Helicobacter pylori and Mycobacterium tuberculosis: persistence by one strategy?”.

Termin: 23.04.2015 r., godz. 10:00, sala 26
prof. Otto Holst (Division of structural Biochemistry, Research Center Borstel, Niemcy) - "Microbial toxins".

Termin: 05.03.2015 r., godz. 14:30, sala 26
dr hab. Rafał Podlaski- "Modelowanie dynamiki lasu: aproksymacja silnie asymetrycznych i ciężkoogonowych rozkładów grubości drzew".

Termin: 05.02.2015 r., godz. 14:30, sala 26
dr hab. Joanna Czerwik-Marcinkowska - "Fascynujący świat zielenic z rodzaju Ulva".

Termin: 04.12.2014 r., godz.12:00, sala 26
dr hab. Waldemar Celary, prof. UJK - "Zaburzenia rozwojowe (teratologie) u owadów błonkoskrzydłych (Hymenoptera) na przykładzie żądłówek ze szczególnym uwzględnieniem dzikich pszczół".

Termin: 28.05.2014 r., godz. 12:00, sala 26
dr Dawid Moroń (Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN) -  „Przyczyny spadku różnorodności owadów zapylających”

Termin: 7.05.2014 r., godz. 12:00, sala 26
dr hab. Waldemar Celary, prof. UJK (Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska UJK) - „Biologia Melittidae”

Termin: 2.04.2014 r., godz. 12:00, sala 26
dr hab. Andrzej Kowalski (Zakład Biochemii i Genetyki UJK) - „Biologiczne znaczenie białek zawierających struktury wewnętrznie nieuporządkowane”.

Termin: 05.03.2014 r., godz. 12:00, sala 26
prof. dr hab. Jan Pilarski (Zakład Fizjologii Roślin UJK) - „Fotosyntetyczna aktywność łodyg”.
Kontakt

INSTYTUT BIOLOGII UJK w Kielcach

25-406 Kielce, ul. Uniwersytecka 7
tel. 041 349 62 93, fax: 041 349 62 92
sekretariat: pokój 33, budynek A
e-mail: instytut.biologii@ujk.edu.pl
www: https://biologia.ujk.edu.pl