banner Instytutu Biologii

Zakład Biologii Medycznej

ENG | PL

Aktualności

17.01.2022
Miło nam poinformować, iż Pani prof. dr hab. Anna Lankoff została redaktorem numeru specjalnego w ramach czasopisma Molecules (IF=4.412) pt.”Targeted Radionuclide Diagnosis and Therapy of Prostate Cancer – From Basic Research to Clinical Perspectives” (link)

28.10.2021
Na mocy uchwały Rady Naukowej Instytutu Biologii z dnia 20.10.2021, Pan dr Karol Ciepluch uzyskał stopnień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk biologicznych. Serdecznie gratulujemy awansu!

19.07.2021
Miło nam poinformować, iż Pani prof. dr hab Anna Lankoff została członkiem zarządu European Radiation Research Society oraz członkiem komitetu naukowego 46th Annual Meeting of the European Radiation Research Society (ERRS 2021), który odbędzie się w dniach 26-30.11.2021 w Caen we Francji (kliknij). Gratulujemy wyróżnienia.

24.05.2021
Pan dr hab Artur Kowalik, prof UJK zaprezentuje wykład nt. zastosowania sztucznej inteligencji w diagnostyce i terapii chorób nowotworowych w dniu 27 maja na forum Parlamentu Europejskiego (kliknij). Gratulujemy wyróżnienia.

23.03.2021
Pani mgr Dorota Kuc-Ciepluch oraz mgr Kinga Skrzyniarz w dniu 5 kwietnia rozpoczynają 30-dniowy staż naukowy w Katedrze Chemii Organicznej i Nieorganicznej, Wydziału Farmacji, Uniwersytetu Alcalá w Madrycie pod opieką prof. Javiera de la Mata. Celem wizyty są badania dotyczące syntezy oraz analizy fizykochemicznej nanocząstek związane z realizowanymi pracami doktorskimi. Staże zostały sfinansowane w ramach projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” (mgr Dorota Kuc-Ciepluch) oraz akcji „COST Action CA17140 Nano2Clinic Cancer Nanomedicine – from the bench to the bedside” (mgr Kinga Skrzyniarz).

11.01.2021
Miło nam poinformować, że dr Karol Ciepluch uzyskał pozytywną rekomendację do finasowania stażu zagranicznego w ramach Programu Stypendialnego im. Mieczysława Bekkera (nr. wniosku PPN/BEK/2020/1/00152).

4.01.2021
W dniu 15.01.2021 dr hab. Michał Arabski, prof UJK wygłosi referat pt. „Application of laser interferometry technique in analysis of bacterial biofilm degradation” na konferencji 2nd Acidic Friday w ramach akcji COST CA18113.

14.12.2020
W dniu 4 grudnia 2020 r. dobyło się zdalne spotkanie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biofizycznego z władzami lokalnych Oddziałów. Na spotkaniu poruszono temat organizacji serii spotkań, które będą realizowane w związku z obchodami 50-lecia Polskiego Towarzystwa Biofizycznego w roku 2021. Gorąco zapraszamy do uczestnictwa w seminariach realizowanych w formule zdalnej za pośrednictwem platformy ZOOM. Szczegóły znajdują się na stronie www PTBF-Oddział Kielce.

26.10.2020
W dniu 10 listopada o godzinie 12.00 na zebraniu ZBM Pani dr Monika Toma z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wygłosi wykład pt. Syntetyczna letalność komórek nowotworowych indukowana inhibitorami białek naprawy pęknięć DNA.

Skip to content