baner

Zakład Botaniki


zb Pracownicy:
dr hab. Małgorzata Jankowska-Błaszczuk, prof UJK - kierownik
dr hab. Janusz Łuszczyński, prof. UJK
dr hab. Joanna Czerwik-Marcinkowska, prof UJK
dr hab. Renata Piwowarczyk, prof UJK
dr Anna Łubek
dr Karolina Ruraż
mgr Małgorzata Szyszka
Adam Kruszelnicki

Doktoranci:
mgr Kalina Adamczyk
mgr Sławomir Guzikowski
mgr Tomasz Hałatkiewicz
mgr Agnieszka Malinowska-Gniewosz
mgr Michalina Panek

Tematyka badań:
Ekologia banków nasion zbiorowisk leśnych i murawowych; Grzyby wielkoowocnikowe siedlisk kserotermicznych wybranych mezoregionów Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej; Taksonomia, fitogeografia oraz zagadnienia biologiczne, ekologiczne i genetyczne holopasożytniczych roślin z rodziny Orobanchaceae w Europie (zwłaszcza w środkowej i południowej) oraz w Azji Zachodniej (głównie Kaukaz); Zagadnienia florystyczne, fitogeograficzne, fitosocjologiczne oraz ochrona przyrody ze szczególnym uwzględnieniem Wyżyny Małopolskiej; Zasoby, ekologia i rozmieszczenie porostów i grzybów naporostowych na obszarze Gór Świętokrzyskich oraz Puszczy Białowieskiej – problemy badawcze obejmują wpływ antropogenicznych zmian środowiskowych na biotę porostową w różnych układach ekologicznych: od naturalnych zbiorowisk leśnych do przekształconych obszarów miejskich; Taksonomia, ekologia i biogeografia glonów aerofitycznych; Ultrastruktury komórkowe glonów i sinic jaskiń oraz słodkowodnych makroglonów; biomonitoring.

Granty:
 • 2017-2018 MNiSW Noc Biologów nr 852/P-DUN/2017 kierownik - dr hab. Joanna Czerwik Marcinkowska, prof. UJK
 • 2014-2017 Grant Polsko-Norweski (KlimaVeg), nr DZP/POL-NOR/1892/2013 “The impact of climate change on species ranges and composition of plant communities in temperate, boreal and alpine regions”. kierownik merytoryczny zadania z ramienia UJK - dr Anna Łubek
 • 2016-2018 Grant National Geographic nr GEFNE192-16 (2016-2018) "Fascinating parasitic plants-Orobanchaceae in the Caucasus (Western Asia)-phytogeography, taxonomy, host range, and evolution". kierownik - dr hab. Renata Piwowarczyk, prof. UJK
 • 2011-2014 NCN, NN304 275640 „Ochrona różnorodności biologicznej ekstremalnych siedlisk jaskiniowych Ojcowskiego Parku Narodowego”. kierownik - dr hab. Joanna Czerwik-Marcinkowska, prof. UJK
 • 2012-2013 Projekt Uniwersytetu Wrocławskiego nr 244/M/ING/12 „Ocena stopnia antropopresji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego przy użyciu analiz izotopowych S i C wybranych gatunków porostów”. wykonawca-dr Anna Łubek
 • 2010-2013 Grant KBN nr NN303551939 „Rewizja taksonomiczna oraz problemy fitogeograficzne i ekologiczne gatunków z rodzaju Orobanche (Orobanchaceae) w Polsce”. kierownik i wykonawca - dr hab. R. Piwowarczyk
 • 2007-2009 Grant KBN nr NN303357733 „Problemy rozmieszczenia i weryfikacja żywicieli gatunków z rodzaju Orobanche (Orobanchaceae) na Wyżynie Małopolskiej i Lubelskiej”. kierownik i wykonawca - dr R. Piwowarczyk
 • 2005-2008 Grant KBN nr 2PO4G06928 „Glony glebowe i środowisk wodnych w strefie oddziaływania kolonii pingwinów na terenie wyspy Króla Jerzego (Antarktyka Morska)”. wykonawca - dr J. Czerwik-Marcinkowska
Wybrane publikacje:
 • Paciorek T; Stebel A, Jankowska-Błaszczuk M, Wojciechowska A. Bryophyte species diversity in human-influenced habitats within protected areas - a case study from the Swietokrzyski National Park in Poland. Herzogia 2016, 29, 668-687 (20 pkt. MNiSW, IF 0.376).
 • Kwiatkowska-Falinska A, Jankowska-Blaszczuk M, Jaroszewicz B. Post-fire changes of soil seed banks in the early successional stage of pine forest. Polish Journal of Ecology 2014, 62, 455-466 (15 pkt. MNiSW, IF 0.680).
 • Ławrynowicz M, Kalucka I, Łuszczyński J, Gumińska B, Piątek M, Ronikier A, Skirgiełło A, Wojewoda W. Poland. – In: A. Fraiture & P. Otto (eds). Distribution, ecology and status of 51 macromycetes in Europe. – Scripta Botanica Belgica 2015, 53, 1-247 (20 pkt. MNiSW, IF 0.270).
 • Łuszczyński J, Łuszczyńska B, Tomaszewska A, Sobaś K, Kostrzewa M, Grudzień K. Flammulina ononidis – first record in Poland. Acta Mycologica 2014, 49, 79-85 (14 pkt. MNiSW).
 • Piwowarczyk R, Kwolek D, Góralski G, Denysenko M, Joachimiak AJ, Aleksanyan A. First report of the holoparasitic flowering plant Cistanche armena on Caspian manna (Alhagi maurorum) in Armenia. Plant Disease 2017, 101, 512 (35 pkt. MNiSW, IF 3.173).
 • Piwowarczyk R, Sánchez Pedraja Ó, Moreno Moral G, Denysenko-Bennett M, Góralski G, Kwolek D, Kosachev P, Joachimiak AJ Orobanche mlokosiewiczii (Orobanchaceae): a new species from the Greater Caucasus, and nomenclatural notes on similar species. Phytotaxa 2017, 319, 123-138 (25 pkt. MNiSW, IF 1.020).
 • Kubiak D, Łubek A. Bacidia hemipolia f. pallida in Poland – distribution and ecological characteristics based on new records from old-growth forests. Herzogia 2016, 29, 712-720 (20 pkt. MNiSW, IF 0.376).
 • Łubek A, Kukwa M. Additions to the mycobiota of Poland. Mycotaxon 2017, 132, 183-195 (15 pkt. MNiSW, IF 0.620).
 • Richter D, Matuła JA, Urbaniak J, Waleron M, Czerwik-Marcinkowska J. Molecular, morphological and ultrastructural characteristics of Prasiola crispa (Lightfoot) Kützing (Chlorophyta) from Spitsbergen (Arctic). Polar Biology 2016, 63, 481-499 (30 pkt. MNiSW, IF 1.900).
 • Czerwik-Marcinkowska J, Pusz W, Zagożdżon P. Cyanobacteria and algae in an old mine adit (Marcinków, Sudety Mountains, Southwestern Poland). Journal of Cave and Karst Studies 2017, 79, 124-132 (20 pkt. MNiSW, IF 1.277).
Kontakt

INSTYTUT BIOLOGII UJK w Kielcach

25-406 Kielce, ul. Świętokrzyska 15A
tel. 041 349 62 93, fax: 041 349 62 92
sekretariat: pokój 33, budynek A
e-mail: instytut.biologii@ujk.edu.pl
www: https://biologia.ujk.edu.pl
mapa dojazdowa