baner

Zakład Biologii Komórki i Mikroskopii Elektronowej


zbkme Pracownicy:
dr hab. Teodora Król, prof. UJK - kierownik
dr Małgorzata Łysek-Gładysińska
dr Anna Wieczorek
dr Anna Kopacz-Bednarska
dr Ewa Trybus
dr Wojciech Trybus

Doktoranci:
mgr Ewa Karpowicz
mgr Katarzyna Kołaczek

Tematyka badawcza:
Badania dotyczą wpływu nowych roślinnych preparatów o działaniu antynowotworowym na metabolizm i zmiany profilu morfologicznego komórki prawidłowej i nowotworowej. Wpływ związków biologicznie czynnych na wewnątrzkomórkowe procesy degradacyjne komórek prawidłowych i nowotworowych (badania in vitro i in vivo). Zmiany w morfologii bioptatów wątroby ludzkiej na poziomie mikroskopu świetlnego i transmisyjnego mikroskopu elektronowego w przebiegu chorób wątroby o różnej etiologii. Analiza profilu morfologicznego egzosomów pozyskiwanych z różnych typów linii komórek nowotworowych oraz z surowicy krwi pacjentów. Analiza sezonów pyłkowych wybranych roślin alergennych i zarodników grzybów w powietrzu atmosferycznym Kielc z wykorzystaniem analizatora palinologicznego VPPS2000.

Granty:
 • NCN 2011-2015 NN304 291 140 „Kwaśne glikozydazy jako nowe wskaźniki biochemiczne embriotoksyczności kadmu u ptaków”. wykonawca-dr hab. Teodora Król, prof. UJK, dr Wojciech Trybus, dr Ewa Trybus, dr Anna Kopacz-Bednarska
 • MNiSW 2012-2016 NN402685640 „Analiza toksycznego działania promieniowania jonizującego i antracyklin na układ sercowo-naczyniowy”. wykonawca-dr Małgorzata Łysek Gładysińska
 • MNiSW 2014-2017 2013/11/B/NZ7/O1512 “Proteome, lipidome and miRN-ome of exosome released from head neck cancer cells in response to genotoxic agents”. wykonawca- dr Małgorzata Łysek Gładysińska
 • NCN 2014-2018 “Wpływ białka HSPA2, należącego do rodziny białek szoku termicznego HSPA(HSP70) na modulowanie wrażliwości komórek niedrobnokomórkowego raka płuca na pochodne platyny”. wykonawca- dr Małgorzata Łysek Gładysińska
 • NCN 2011-2015 NN304279440 „Ocena toksycznego wpływu wybranych herbicydów i fungicydów na organizm ryb”. wykonawca- dr hab. Teodora Król, prof. UJK, dr Wojciewch Trybus, dr Ewa Trybus, dr Anna Kopacz-Bednarska
Wybrane publikacje:
 • Wieczorek A, Stępień PM, Zarębska-Michaluk D, Kryczka W, Pabjan P, Król T. Megamitochondria formation in hepatocytes of patient with chronic hepatitis C – a case report. Clinical and Experimental Hepatology 2017, 3, 169-175 (7 pkt. MNiSW).
 • Trybus W, Król T, Trybus E, Kopacz-Bednarska A, Król G, Karpowicz E. Changes in the lysosomal system of cervical cancer cells induced by emodin action. Anticancer Research 2017, 37 (20 pkt. MNiSW, IF 1.826).
 • Śladowska K, Opydo-Chanek M, Król T, Trybus W, Trybus E, Kopacz-Bednarska A, Handzlik J, Kieć-Kononowicz K, Mazur L. In vitro effects of bromoalkyl phenytoin derivatives on regulated death, cell cycle and ultrastructure of leukemia cells. Anticancer Research 2017 (20 pkt. MNiSW, IF 1.826).
 • Stachurska A, Król T, Trybus W, Szary K, Fabijańska-Mitek J. 3D visualization and quantitative analysis of human erythrocyte phagocytosis. Cell Biology International 2016, 40, 1195-1203 (15 pkt. MNiSW, IF 1.933).
 • Jóźwik A, Strzałkowska N, Lipińska P, Markiewicz-Kęszycka M, Łysek-Gładysińska M, Wróblewska B,Stanisławska I. The effect of breed and the feeding system on the activity of glycosidases in cow’s milk. Animal Science Papers and Reports 2016, 34, 41-52 (25 pkt. MNiSW, IF 0.718).
 • Trybus E, Król T, Obarzanowski T, Trybus W, Kopacz-Bednarska A, Obarzanowski M. Cytological assessment of the epithelial cells of the nasal mucous membrane after local fluticasone therapy. Journal of Physiology and Pharmacology 2015, 66, 139-147 (25 pkt. MNiSW, IF 2.386).
 • Stępień PM, Reczko K, Wieczorek A, Zarębska-Michaluk D, Pabjan P, Król T, Kryczka W. Severe intrahepatic cholestasis and liver failure after stanozolol usage –case report and review of the literature. Clinical and Experimental Hepatology 2015, 1, 1-4 (7 pkt. MNiSW).
 • Jelonek K, Wojakowska A, Marczak L, Muer A, Tinhofer-Keilholz I, Lysek-Gladysinska M, Widlak P, Pietrowska M. Ionizing radiation affects protein composition of exosomes secreted in vitro from head and neck squamous cell carcinoma. Acta Biochimica Polonica 2015, 62, 265-72 (15 pkt. MNiSW, IF 1.153).
 • Stępień PM, Zarębska-Michaluk D, Wieczorek A, Król T, Kryczka W. Hepatotoksyczność steroidów anabolicznych – przegląd piśmiennictwa. Hepatologia 2015, 15, 88-92.
Kontakt

INSTYTUT BIOLOGII UJK w Kielcach

25-406 Kielce, ul. Świętokrzyska 15A
tel. 041 349 62 93, fax: 041 349 62 92
sekretariat: pokój 33, budynek A
e-mail: instytut.biologii@ujk.edu.pl
www: https://biologia.ujk.edu.pl
mapa dojazdowa