baner

Zakład Biologii Medycznej


zapk zbig zbkme zfz zrizdj Pracownicy:
dr hab. Michał Arabski, prof. UJK - kierownik

prof. zw. dr hab. Anna Lankoff
prof. zw. dr hab. Andrzej Wójcik

dr hab. Jolanta Klusek, prof. UJK
dr hab. Andrzej Kowalski prof. UJK
dr hab. Jacek Kuchinka, prof. UJK
dr hab. Halina Lisowska, prof. UJK
dr hab. Elżbieta Nowak, prof. UJK
dr hab. Aleksander Szczurkowski, prof. UJK
dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz, prof. UJK
dr hab. Bożena Witek, prof. UJK

dr Karol Ciepluch
dr Katarzyna Gałczyńska
dr Anna Kopacz-Bednarska
dr Ewa Kosowska
dr Magdalena Kowalska
dr Małgorzata Łysek-Gładysińska
dr Małgorzata Radzimirska
dr Ewa Trybus
dr Wojciech Trybus
dr Aneta Węgierek-Ciuk
dr Anna Wieczorek

mgr Beata Dulęba
mgr Małgorzata Maciejczyk
mgr Małgorzata Sylwestrzak-Wiatrowska

Doktoranci:
mgr Ewa Karpowicz, mgr Dorota Kuc-Ciepluch, mgr Katarzyna Kołaczek, mgr Wioletta Kupis
mgr Łukasz Madej, mgr Magdalena Płódowska, mgr Jarosław Rachuna
mgr Norbert Rączka

Tematyka badawcza:
Zastosowanie metod biofizycznych w analizie strukturalnej białek oraz ich dyfuzji w układach skoniugowanych z nośnikami. Analiza ekspresji genów m in w przebiegu zakażeń bakteryjnych. Niejednorodność histonów łącznikowych ptaków.

Badania dotyczą wpływu nowych roślinnych preparatów o działaniu antynowotworowym na metabolizm i zmiany profilu morfologicznego komórki prawidłowej i nowotworowej. Wpływ związków biologicznie czynnych na wewnątrzkomórkowe procesy degradacyjne komórek prawidłowych i nowotworowych (badania in vitro i in vivo). Zmiany w morfologii bioptatów wątroby ludzkiej na poziomie mikroskopu świetlnego i transmisyjnego mikroskopu elektronowego w przebiegu chorób wątroby o różnej etiologii. Analiza profilu morfologicznego egzosomów pozyskiwanych z różnych typów linii komórek nowotworowych oraz z surowicy krwi pacjentów. Analiza sezonów pyłkowych wybranych roślin alergennych i zarodników grzybów w powietrzu atmosferycznym Kielc z wykorzystaniem analizatora palinologicznego VPPS2000.

Aktywność obszaru lizosomowego modelowych gatunków zwierząt hodowlanych i laboratoryjnych; aktywność enzymatyczna jako syndrom adaptacyjny u zwierząt, degradacja białek komórkowych przy udziale enzymów liposomowych. Wpływ selekcji na cechy fizjologiczne na modelu zwierząt laboratoryjnych i hodowlanych. Reaktywność stresowa zwierząt przy wykorzystaniu jako modelu do badań zmienności genetycznej cech fizjologicznych. Adaptacyjne zmiany aktywności enzymów lizosomowych i glutationowych [peroksydazy, transferazy, reduktazy, dysmutazy ponadtlenkowej], stężenia glutationu, triacylogliceroli i kwasów tłuszczowych na modelu zwierząt laboratoryjnych i hodowlanych indukowane działaniem czynników zakłócających homeostazę wewnątrzkomórkową. Wpływ żywienia dietą o różnym poziomie białka w paszy na aktywność enzymów lizosomowych i glutationowych (peroksydazy, transferazy, reduktazy, dysmutazy ponadtlenkowej), triacylogliceroli i kwasów tłuszczowych u różnych gatunków zwierząt laboratoryjnych i hodowlanych. Aktywność enzymatyczna jako syndrom adaptacyjny u zwierząt. Biologia antyoksydantów. Regulacja przemian wskaźników lipidowych u myszy obciążonych różnymi czynnikami stresowymi.

Komórkowe i molekularne mechanizmy popromiennych uszkodzeń DNA i jego naprawy. Komórkowe i molekularne efekty działania związków modyfikujących biologiczne skutki promieniowania jonizującego w warunkach normoksji i hipoksji. Genotoksyczne i cytotoksyczne efekty działania nanocząstek w komórkach ssaków in vitro.

Wybrane publikacje:
 • KuchinkaJ., Kuder T., Szczurkowski A., Nowak E., Gliński W., Kwieciński J. 2019: Raremorphologicalvariants of the bones: epicondylarprocesses, metopicsuture and Wormianbones in XVIII century skeleton. Folia Morphologica, doi: 10.5603/FM.a2019.0055. Pubmed: 31106847
 • Wróbel G., Spałek M., Kuchinka J., Kuder T. 2019: Four left renal arteries — a rare variant of kidney arterial supply Folia Morphologica (Warsz). 2019;78(1):208-213. doi: 10.5603/FM.a2018.0046
 • Kuchinka J. 2018: The Stapedial Artery in the Mongolian Gerbil (Meriones unguiculatus) Anat Rec (Hoboken). 2018 Mar 5;301(7):1131-1137. doi: 10.1002/ar.23801.
 • Kuchinka J. 2018: Internal Ophthalmic Arteries Within the Brain-Base Arterial System in Guinea Pig. Anatomical Record (Hoboken). 2018 May;301(5):887-891. doi: 10.1002/ar.23737
 • Kuchinka J., Chrzanowska M., Kuder T. 2017: Adrenergic and cholinergic innervation of the atrioventricular valves in chinchilla (Chinchilla laniger). Folia Morphologica (Warsz). 76(4):590-595. doi: 10.5603/FM.a2017.0041
 • Kuchinka J. Morphometry and variability of the brain arterial circle in chinchilla (Chinchilla laniger, Molina). Anatomical Record 2017, 300: 1472-1480 .
 • Radzimirska M, Bogus-Nowakowska K, Kuder T, Robak A. Distribution of cocaine- and amphetamine-regulated transcript (CART), neuropeptide Y (NPY) and galanin (GAL) in the pterygopalatine ganglion of the domestic duck (Anas platyrhynchos f. domestica). Folia Histochemica et Cytobiologica 2016, 54, 25-31.
 • Kuchinka J. 2015: Analysis of morphological variation of the internal ophthalmic artery in the chinchilla (Chinchillalaniger, Molina) Veterinární medicína 60(03):161-169 doi: 10.17221/8063-VETMED
 • Sienkiewicz W, Szczurkowski A, Dudek A, Kaleczyc J. Innervation of the chinchilla testis, epididymis and vas deferens. Bull. Vet. Inst. Pulawy 2015, 57, 547-555.
 • Kuchinka J, Nowak E, Kuder T, Szczurkowski A. Morphology and Topography of the Celiac Plexus In Degu (Octodon degus). Anatomical Record 2015, 298, 1880-1884.
 • Kuder T, Nowak E. Autonomic cardiac nerves – literature review. Folia Morphol. 2015, 74, 1-8.
 • Kuchinka J. Analysis of morphological variation of the internal ophthalmic artery in chinchilla Veterinarni Medicina 2015, 60, 161-169.
 • Nowak E, Kuchinka J, Szczurkowski A, Kuder T. Extrahepatic biliary tract in chinchilla (Chinchilla laniger, Molina). Anatomia Histologia Embryologia 2014.
 • Szczurkowski A, Sienkiewicz W, Kuchinka J, Kaleczyc J. Morphology and immunohistochemical characteristics of the pterygopalatine ganglion in the chinchilla (Chinchilla laniger, Molina ). Polish Journal of Veterinary Science 2013, 16, 359-368.
 • Lorkowski J, Kuder T, Szczurkowski A, Kotela I. Possible applications of pedobarography in the analysis of the limb anatomy and biomechanics of selected animal species. Med. Weter. 2013, 69 696-700.
 • Nowak E. Organization of the innervation of the esophagus and stomach in chinchilla (Chinchilla laniger, Molina). Folia Histochemica et Cytobiologica 2013, 51, 115-120.

 • Arabski M, Barabanova A, Gałczyńska K, Węgierek-Ciuk A, Dzidowska K, Augustyniak D, Drulis-Kawa Z, Lankoff A, Yermak I, Molinaro A, Kaca W. Modification biological activity of S and R forms of Proteus mirabilis and Burkholderia cepacia lipopolysaccharides by carrageenans. Carbohydr Polym. 2016, 149, 408-414 (40 pkt. MNiSW, IF 4.811).
 • Danis-Wlodarczyk K, Vandenheuvel D, Jang HB, Briers Y, Olszak T, Arabski M, Wasik S, Drabik M, Higgins G, Tyrrell J, Harvey BJ, Noben JP, Lavigne R, Drulis-Kawa Z. A proposed integrated approach for the preclinical evaluation of phage therapy in Pseudomonas infections. Sci. Rep. 2016, 6, 28115 (40 pkt. MNiSW, IF 5.470).
 • Danis-Wlodarczyk K, Olszak T, Arabski M, Wasik S, Majkowska-Skrobek G, Augustyniak D, Gula G, Briers Y, Jang HB, Vandenheuvel D, Duda KA, Lavigne R, Drulis-Kawa Z. Characterization of the newly isolated lytic bacteriophages KTN6 and KT28 and their efficacy against Pseudomonas aeruginosa biofilm. PLoS One 2015, 21;10(5):e0127603 (40 pkt. MNiSW, IF 3.540).
 • Kowalski A, Pałyga J. Modulation of chromatin function through linker histone H1 variants. Biol Cell. 2016, 108, 39-356 (30 pkt. MNiSW, IF 2.870).
 • Seliger P, Tomczyk D, Andrijewski G, Tomal E. The determination of protonation constants of peptidomimetic cyclophanes in binary methanol-water mixtures. J Anal Methods Chem. 2016;2016:1721069 (25 pkt. MNiSW, IF 1.801).
 • Arabski M, Konieczna I, Tusińska E, Wąsik S, Relich I, Zając K, Kamiński ZJ, Kaca W. The use of lysozyme modified with fluorescein for the detection of Gram-positive bacteria. Microbiol. Res. 2015, 170, 242-247 (25 pkt. MNiSW, IF 1.910).
 • Lankoff A, Arabski M, Wegierek-Ciuk A, Kruszewski M, Lisowska H, Banasik-Nowak A, Rozga-Wijas K, Wojewodzka M, Slomkowski S.Effect of surface modification of silica nanoparticles on toxicity and cellular uptake by human peripheral blood lymphocytes in vitro. Nanotoxicology 2013, 7, 235-50 (45 pkt. MNiSW, IF 7.336).
 • Arabski M, Lisowska H, Lankoff A, Davydova VN, Drulis-Kawa Z, Augustyniak D, Yermak IM, Molinaro A, Kaca W. The properties of chitosan complexes with smooth and rough forms of lipopolysaccharides on CHO-K1 cells. Carbohydr Polym. 2013, 97, 284-292 (40 pkt. MNiSW, IF 3.916).
 • Wąsik S, Arabski M, Drulis-Kawa Z, Gubernator J. Laser interferometry analysis of ciprofloxacin and ampicillin diffusion from liposomal solutions to water phase. Eur Biophys J. 2013, 42, 549-558 (20 pkt. MNiSW, IF 2.474).
 • Kubala-Kukuś A, Arabski M, Stabrawa I, Banaś D, Różański W, Lipiński M, Majewska U, Wudarczyk-Moćko J, Braziewicz J, Pajek M, Góźdź S. Application of TXRF and XRPD techniques for analysis of elemental and chemical composition of human kidney stones. X-Ray Spectrom. 2017 (20 pkt. MNiSW, IF 1.298)

 • Wieczorek A, Stępień PM, Zarębska-Michaluk D, Kryczka W, Pabjan P, Król T. Megamitochondria formation in hepatocytes of patient with chronic hepatitis C – a case report. Clinical and Experimental Hepatology 2017, 3, 169-175 (7 pkt. MNiSW).
 • Trybus W, Król T, Trybus E, Kopacz-Bednarska A, Król G, Karpowicz E. Changes in the lysosomal system of cervical cancer cells induced by emodin action. Anticancer Research 2017, 37 (20 pkt. MNiSW, IF 1.826).
 • Śladowska K, Opydo-Chanek M, Król T, Trybus W, Trybus E, Kopacz-Bednarska A, Handzlik J, Kieć-Kononowicz K, Mazur L. In vitro effects of bromoalkyl phenytoin derivatives on regulated death, cell cycle and ultrastructure of leukemia cells. Anticancer Research 2017 (20 pkt. MNiSW, IF 1.826).
 • Stachurska A, Król T, Trybus W, Szary K, Fabijańska-Mitek J. 3D visualization and quantitative analysis of human erythrocyte phagocytosis. Cell Biology International 2016, 40, 1195-1203 (15 pkt. MNiSW, IF 1.933).
 • Jóźwik A, Strzałkowska N, Lipińska P, Markiewicz-Kęszycka M, Łysek-Gładysińska M, Wróblewska B,Stanisławska I. The effect of breed and the feeding system on the activity of glycosidases in cow’s milk. Animal Science Papers and Reports 2016, 34, 41-52 (25 pkt. MNiSW, IF 0.718).
 • Trybus E, Król T, Obarzanowski T, Trybus W, Kopacz-Bednarska A, Obarzanowski M. Cytological assessment of the epithelial cells of the nasal mucous membrane after local fluticasone therapy. Journal of Physiology and Pharmacology 2015, 66, 139-147 (25 pkt. MNiSW, IF 2.386).
 • Stępień PM, Reczko K, Wieczorek A, Zarębska-Michaluk D, Pabjan P, Król T, Kryczka W. Severe intrahepatic cholestasis and liver failure after stanozolol usage –case report and review of the literature. Clinical and Experimental Hepatology 2015, 1, 1-4 (7 pkt. MNiSW).
 • Jelonek K, Wojakowska A, Marczak L, Muer A, Tinhofer-Keilholz I, Lysek-Gladysinska M, Widlak P, Pietrowska M. Ionizing radiation affects protein composition of exosomes secreted in vitro from head and neck squamous cell carcinoma. Acta Biochimica Polonica 2015, 62, 265-72 (15 pkt. MNiSW, IF 1.153).
 • Stępień PM, Zarębska-Michaluk D, Wieczorek A, Król T, Kryczka W. Hepatotoksyczność steroidów anabolicznych – przegląd piśmiennictwa. Hepatologia 2015, 15, 88-92.

 • Witek B, Rochon-Szmejchel D, Stanisławska I, Łyp M, Wróbel K, Zapała A, Kamińska A, Kołątaj A. The activity of acid phosphatase and lysosomal glycosidases in the course of model alloxan diabetes in mice. Advances in Experimental Medicine and Biology - Neuroscience and Respiration, 2017, 1-9 (25 pkt. MNiSW, IF 2.210).
 • Rochon-Szmejchel D, Witek B, Świderska-Kołacz G, Kołątaj A, Hagner W. Effects of protein intake on glutathione concentration and glutathione enzyme activity in mice. International Educational Scientific Research Journal 2016, 2, 1100-105
 • Zmorzyński S, Świderska-Kołacz G, Koczkodaj D, Flip A. Significance of polymorphisms and expression of enzyme-encoding genes related to glutathione in hematopoietic cancers and solid tumors. BioMed Research International, 2015 (25 pkt. MNiSW, IF 1.579).
 • Ochwanowska E, Witek B, Tymińska-Tkacz T, Sito A, Prokop A, Piotrowicz M, Liedke P. Zmiany w aktywności podstawowych parametrów biochemicznych wskazujących na nadmierne spożycie alkoholu. Alkoholizm i Narkomania 2015, 28, 233-255 (13 pkt. MNiSW).
 • Witek B, Fronczyk W, Jóźwik A, Walczak M, Kamińska A, Kołątaj A. The effect of dietary protein level on selected degradative enzymes activity of hepatocyte cellular subfractions in experimental mice. Animal Science Papers and Reports 2014, 32, 269-277 (25 pkt. MNiSW, IF 0.718).
 • Klusek J, Głuszek S, Klusek J. GST gene polymorphisms and the risk of colorectal cancer development. Współczesna Onkologia 2014, 4, 219-221 (15 pkt. MNiSW).
 • Witczak B, Klusek J, Klusek J. Genetic aspects of male infertility. Studia Medyczne 2014, 4, 276-279 (10 pkt. MNiSW).
 • Klusek J, Witek B, Klusek J, Tomasik E, Kamińska A, Kołątaj A. The influence of glucagon on the concentration of triacylglycerols and cholesterol in the liver and Kidney of mice. Archiv Tierzucht, 2013, 56, 480-486 (20 pkt. MNiSW, IF 0.326).
 • Klusek J, Tomasik E, Kumański K. Wpływ alkoholu i analgezji na poziom wybranych tłuszczowców w organach zwierząt. Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, 2016, 1-143.
 • Rochon-Szmejchel D, Witek B, Świderska-Kołacz G. Poziom glutationu i aktywność enzymów glutationowych w wątrobie i nerce myszy modulowana hormonami tarczycy. Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne Regina Poloniae, Częstochowa, ISBN 978-83-65209-43-6 2016, 1-148.

 • Lankoff A, Brzoska K, Czarnocka J, Kowalska M, Lisowska H, Mruk R, Øvrevik J, Wegierek-Ciuk A, Zuberek M, Kruszewski M. A comparative analysis of in vitro toxicity of diesel exhaust particles from combustion of 1st- and 2nd-generation biodiesel fuels in relation to their physicochemical properties-the FuelHealth project. Environ. Sci. Pollut. Res. Int. 2017, 24, 19357-19374 (30 pkt. MNiSW, IF 2.970)
 • Kowalska M, Wegierek-Ciuk A, Brzoska K, Wojewodzka M, Meczynska-Wielgosz S, Gromadzka-Ostrowska J, Mruk R, Øvrevik J, Kruszewski M, Lankoff A. Genotoxic potential of diesel exhaust particles from the combustion of first- and second-generation biodiesel fuels-the FuelHealth project. Environ. Sci. Pollut. Res. 2017, 24, 24223-24234 (30 pkt. MNiSW, IF 2.970)
 • Wojcik A, Oestreicher U, Barrios L, Vral A, Terzoudi G, Ainsbury E, Rothkamm K, Trompier F, Kulka U.The RENEB operational basis: complement of established biodosimetric assays. Int. J. Radiat. Biol. 2017, 93, 15-19 (35 pkt. MNiSW, IF 1.992)
 • Danielsson D, Brehwens K, Halle M, Marczyk M, Sollazzo A, Polanska J, Munck-Wikland E, Wojcik A, Haghdoost S. Influence of genetic background and oxidative stress response on risk of mandibular osteoradionecrosis after radiotherapy of head and neck cancer. Head Neck 2016, 38, 387-393 (45 pkt. MNiSW, IF 3.376)
 • Wojewodzka M, Sommer S, Kruszewski M, Sikorska K, Lewicki M, Lisowska H, Wegierek-Ciuk A, Kowalska M, Lankoff A. Defining blood processing parameters for optimal detection of γ-H2Ax foci: a small blood volume method. Radiat Res. 2015, 184, 95-104 (35 pkt. MNiSW, IF 2.911)
 • Cheng L, Lisowska H, Sollazzo A, Wegierek-Ciuk A, Stepień K, Kuszewski T, Lankoff A, Haghdoost S, Wojcik A. Modulation of radiation-induced cytogenetic damage in human peripheral blood lymphocytes by hypothermia. Mutat. Res. Genet. Toxicol. Environ. Mutagen. 2015, 793, 96-100 (25 pkt. MNiSW, IF 2.415)
 • Lisowska H, Brehwens K, Zölzer F, Wegierek-Ciuk A, Czub J, Lankoff A, Haghdoost S, Wojcik A. Effect of hypothermia on radiation-induced micronuclei and delay of cell cycle progression in TK6 cells. Int. J. Radiat. Biol. 2014, 90, 318-24 (35 pkt. MNiSW, IF 1.687)
 • Lisowska H, Wegierek-Ciuk A, Banasik-Nowak A, Braziewicz J, Wojewodzka M, Wojcik A, Lankoff A. The dose-response relationship for dicentric chromosomes and γ-H2AX foci in human peripheral blood lymphocytes: influence of temperature during exposure and intra- and inter-individual variability of donors. Int. J. Radiat. Biol. 2013, 89, 191-199 (35 pkt. MNiSW, IF 1.837)
 • Lankoff A, Arabski M, Wegierek-Ciuk A, Kruszewski M, Lisowska H, Banasik-Nowak A, Rozga-Wijas K, Wojewodzka M, Slomkowski S. Effect of surface modification of silica nanoparticles on toxicity and cellular uptake by human peripheral blood lymphocytes in vitro. Nanotoxicology 2013, 7, 235-250 (45 pkt. MNiSW, IF 7.336).
 • Georgantzopoulou A, Balachandran YL, Rosenkranz P, Dusinska M, Lankoff A, Wojewodzka M, Kruszewski M, Guignard C, Audinot JN, Girija S, Hoffmann L, Gutleb AC. Ag nanoparticles: size- and surface-dependent effects on model aquatic organisms and uptake evaluation with NanoSIMS. Nanotoxicology 2013, 7, 1168-1178 (45 pkt. MNiSW, IF 7.336).

 • NCN OPUS 2016/21/B/NZ6/01157 "Opracowanie i charakterystyka biokompozytów o właściwościach anty-wirulentnych i anty-bakteryjnych wobec biofilmu Pseudomonas aeruginosa". kierownik merytoryczny zadania z ramienia UJK - dr hab. Michał Arabski, prof. UJK
 • NCN HARMONIA UMO-2015/18/M/NZ6/00413 „Fagi rozpoznające powierzchniowe wielocukry bakteryjne jako swoje receptory selekcjonują populację bakterii oporną na fagi...". wykonawca - dr hab. Michał Arabski, prof. UJK
 • NCN OPUS 2012/04/M/NZ6/00335 „Otrzymanie rekombinowanej depolimerazy egzopolisacharydu (EPS) kodowanej przez fagi Pseudomonas aeruginosa i określenie jej aktywności w degradacji biofilmu". wykonawca - dr hab. Michał Arabski, prof. UJK
 • COST BM1003 "Microbial cell surface determinants of virulence as targets for new therapeutics in Cystic Fibrosis" zastępca członek zarządu sterującego ze strony polskiej - dr hab. Michał Arabski, prof. UJK.
 • NCN 2011-2015 NN304 291 140 „Kwaśne glikozydazy jako nowe wskaźniki biochemiczne embriotoksyczności kadmu u ptaków”. wykonawca-dr hab. Teodora Król, prof. UJK, dr Wojciech Trybus, dr Ewa Trybus, dr Anna Kopacz-Bednarska
 • MNiSW 2012-2016 NN402685640 „Analiza toksycznego działania promieniowania jonizującego i antracyklin na układ sercowo-naczyniowy”. wykonawca-dr Małgorzata Łysek Gładysińska
 • MNiSW 2014-2017 2013/11/B/NZ7/O1512 “Proteome, lipidome and miRN-ome of exosome released from head neck cancer cells in response to genotoxic agents”. wykonawca- dr Małgorzata Łysek Gładysińska
 • NCN 2014-2018 “Wpływ białka HSPA2, należącego do rodziny białek szoku termicznego HSPA(HSP70) na modulowanie wrażliwości komórek niedrobnokomórkowego raka płuca na pochodne platyny”. wykonawca- dr Małgorzata Łysek Gładysińska
 • NCN 2011-2015 NN304279440 „Ocena toksycznego wpływu wybranych herbicydów i fungicydów na organizm ryb”. wykonawca- dr hab. Teodora Król, prof. UJK, dr Wojciewch Trybus, dr Ewa Trybus, dr Anna Kopacz-Bednarska
 • 2013/2017 "Green fuels and human health - toxicity of engine emissions from 1st and 2nd generation biodiesel fuels" [Pol-Nor/201040/72/2013]. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej, kierownik: prof. dr hab. Anna Lankoff, strona www projektu (kliknij);
 • 2009/2011 „Analiza wplywu nanoczasteczek krzemowych na procesy naprawy DNA w limfocytach
 • ludzkich in vitro” [NN401191836]. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, kierownik: prof. dr hab. Anna Lankoff;
 • 2007/2009 „Porównawcza analiza osobniczej promieniowrażliwości limfocytów krwi obwodowej człowieka na promieniowanie o wysokim liniowym przekazywaniu energii – LET” [N40412632/3872]. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, kierownik: prof. dr hab. Andrzej Wójcik;
 • 2006/2007 „Porównawcza analiza popromiennych aberracji chromosomowych w limfocytach krwi obwodowej pacjentów z nowotworami ginekologicznymi, rakiem piersi oraz zdrowych dawców” [PO5D08030]. Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierownik: prof. dr hab. Andrzej Wójcik;
 • 2006-2007 „Investigation of cyanobacterial toxicity and genotoxicity” Projekt finansowany przez Science and Innovation Administration of the Ministry of Flanders i Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji i Nauki, kierownicy: dr Anna Lankoff i dr Luc Verschaeve;
 • 2004-2006 „Analiza naprawy DNA w limfocytach ludzkich traktowanych mikrocystyną-LR i cylindrospermopsyną” [PO5D03326]. Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierownik: dr Anna Lankoff;
 • 2003-2005 „Porównawcza analiza długości telomerów, częstości aberracji chromosomowych i kinetyki naprawy uszkodzeń DNA w limfocytach krwi obwodowej dawców kontrolnych oraz pacjentów z nowotworami” [3P05D02925]. Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierownik: prof. dr hab. Andrzej Wójcik;
 • 2002-2004 „Morfologiczna analiza efektów genotoksyczności jonów glinu” [P05D03822]. Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierownik: dr Anna Banasik
 • 2001-2003 „Analiza genotoksyczności toksyn siniczych z wybranych zbiorników wody pitnej” [PO5D01320]. Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierownik: dr Anna Lankoff
Oprogramowanie:
 • Deperas J., Szłuińska M., Deperas-Kamińska M., Edwards A., Lloyd D., Lindholm C., Romm H., Roy L., Moss R., Morand J., Wójcik A. CABAS: A FREELY AVAILABLE PC PROGRAM FOR FITTING CALIBRATION CURVES IN CHROMOSOME ABERRATION DOSIMETRY. Radiation Protection Dosimetry (2007), Vol. 124, No. 2, pp. 115–123, doi:10.1093/rpd/ncm137 - pobierz program (zip ~1 MB)
 • Końca K., Lankoff A., Banasik A,. Lisowska H., Kuszewski T., Góźdź S., Koza Z., Wojcik A. A cross-platform public domain PC image-analysis program for the comet assay. Mutation Research 534 (2003) 15–20 - pobierz program (zip ~1 MB)
 • Morand J., Deperas-Standylo J., Urbanik W., Moss R., Hachem S., Sauerwein W., Wojcik A. CONFIDENCE LIMITS FOR NEYMAN TYPE A-DISTRIBUTED EVENTSNETA. Radiation Protection Dosimetry (2008), Vol. 128, No. 4, pp. 437–443, doi:10.1093/rpd/ncm432 - pobierz program (zip ~1 MB)
 • FociCounter - przejdź na stronę
Kontakt

INSTYTUT BIOLOGII UJK w Kielcach

25-406 Kielce, ul. Uniwersytecka 7
tel. 041 349 62 93, fax: 041 349 62 92
sekretariat: pokój 33, budynek A
e-mail: instytut.biologii@ujk.edu.pl
www: https://biologia.ujk.edu.pl