baner

Zakład Biologii Środowiska


zb zeos zopfr zzdbzdj ZBŚ Pracownicy:
dr hab. Joanna Czerwik-Marcinkowska, prof UJK - kierownik
prof. zw. dr hab. Stanisław Kłosowski
dr hab. Jolanta Bąk-Badowska, prof. UJK
dr hab. Andrzej Borkowski, prof. UJK
dr hab. Waldemar Celary, prof. UJK
dr hab. Stanisław Huruk, prof. UJK
dr hab. Małgorzata Jankowska-Błaszczuk, prof. UJK
dr hab. Janusz Łuszczyński, prof. UJK
dr hab. inż. Rafał Podlaski, prof UJK
dr hab. Joanna Ślusarczyk

dr inż. Maciej Kocurek
dr Anna Łubek
dr Monika Podgórska

mgr Paweł Frejowski
mgr Joanna Jaśkowska
mgr Ewa Pierzak
mgr Małgorzata Szyszka
mgr inż. Krystyna Świeca

Doktoranci:
mgr Kalina Adamczyk
mgr inż. Tomasz Hałatkiewicz
mgr Agnieszka Malinowska
mgr Joanna Posłowska
mgr Ernest Skowron
mgr Tomasz Sobala
mgr Magdalena Trojak
mgr Karol Zubek

Tematyka badań:
W Zakładzie Biologii Środowiska zajmujemy się ekologią na poziomie osobników, populacji i ekosystemów, taksonomią i systematyką różnych grup organizmów (glony, porosty, grzyby, rośliny naczyniowe, owady), biologią rozwoju, a także zagadnieniami z zakresu bioróżnorodności, ochrony przyrody i monitoringu przyrodniczego. Prowadzimy badania w różnych regionach Polski (Góry Świętokrzyskie, Puszcza Białowieska, Sudety) i świata (Antarktyka).

Wybrane publikacje:
  • Podlaski R., Models of the fine-scale spatial distributions of trees in managed and unmanaged forest patches with Abies alba Mill. and Fagus sylvatica L., Forest Ecology and Management Volume 439, 1 May 2019, Pages 1-8
  • Podlaski R., Sobala T., Kocurek M., Patterns of tree diameter distributions in managed and unmanaged Abies alba Mill. and Fagus sylvatica L. forest patches, Forest Ecology and Management Volume 435, 1 March 2019, Pages 97-105
  • Bobiec A., Podlaski R., Ortyl B., Korol M., Havryliuk S., Öllerer K., M.Ziobro J., Pilch K., Dychkevych V., Dudek T., Mázsa K., Varga A., Angelstam P., Top-down segregated policies undermine the maintenance of traditional wooded landscapes: Evidence from oaks at the European Union’s eastern border, Landscape and Urban Planning Volume 189, September 2019, Pages 247-259
  • Borkowski A. 2019. Regression equations for estimating populations of Tomicus piniperda (L.) on Scots pine (Pinus sylvestris L.). Forest Ecology and Management, 453, Article No. 117578.
  • Łubek A., Kukwa M., Czortek P., Jaroszewicz B. 2019. Impact of Fraxinus excelsior dieback on biota of ash-associated lichen epiphytes at the landscape and community level. Biodiversity and Conservation 29: 431–450.
  • Łubek A., Kukwa M., Czortek P., Jaroszewicz B. 2019. Lichenicolous fungi are more specialized than their lichen hosts in primeval forest ecosystems, Białowieża Forest, northeast Poland. Fungal Ecology 42.
  • Guzow-Krzemińska B., Sérusiaux E., van den Boom P.P.G., Brand A.M., Launis A., Łubek A., Kukwa M. 2019. Understanding the evolution of phenotypical characters in the Micarea prasina group (Pilocarpaceae) and descriptions of six new species within the group. MycoKeys 57: 1–30.
Granty:
  • NCN OPUS nr 2016/21/B/NZ9/02749 Analiza ilościowa dynamiki lasu: symulacje rozkładów grubości drzew w wybranych środkowoeuropejskich i północnoamerykańskich lasach mieszanych, kierownik projektu - dr hab. inż. Rafał Podlaski, prof. UJK
  • 2014-2017 Grant Polsko-Norweski (KlimaVeg), nr DZP/POL-NOR/1892/2013 “The impact of climate change on species ranges and composition of plant communities in temperate, boreal and alpine regions”, kierownik merytoryczny zadania z ramienia UJK - dr Anna Łubek
  • 2017-2018 MNiSW Noc Biologów nr 852/P-DUN/2017, kierownik - dr hab. Joanna Czerwik Marcinkowska, prof. UJK
Kontakt

INSTYTUT BIOLOGII UJK w Kielcach

25-406 Kielce, ul. Uniwersytecka 7
tel. 041 349 62 93, fax: 041 349 62 92
sekretariat: pokój 33, budynek A
e-mail: instytut.biologii@ujk.edu.pl
www: https://biologia.ujk.edu.pl