banner Instytutu Biologii

Zakład Biologii Środowiska
mozaika zdjęć roślin i zwierząt mmozaika zdjęć roślin i zwierząt mozaika zdjęć roślin i zwierząt mozaika zdjęć roślin i zwierząt


Aktualności

08-02-2021 r.


Tematyka badań:
W Zakładzie Biologii Środowiska zajmujemy się ekologią na poziomie osobników, populacji i ekosystemów, taksonomią i systematyką różnych grup organizmów (glony, porosty, grzyby, rośliny naczyniowe, owady), biologią rozwoju, a także zagadnieniami z zakresu bioróżnorodności, ochrony przyrody i monitoringu przyrodniczego. Prowadzimy badania w różnych regionach Polski (Góry Świętokrzyskie, Puszcza Białowieska, Sudety) i świata (Antarktyka).

logo ZBŚ
Kontakt

INSTYTUT BIOLOGII UJK w Kielcach

25-406 Kielce, ul. Uniwersytecka 7
tel. 041 349 62 93, fax: 041 349 62 92
sekretariat: pokój 33, budynek A
e-mail: instytut.biologii@ujk.edu.pl
www: https://biologia.ujk.edu.pl