baner

Zakład Biochemii i Genetyki

english version (click)
zbig Pracownicy:
dr hab. Michał Arabski, prof. UJK - kierownik
dr hab. Andrzej Kowalski prof. UJK
dr Karol Ciepluch
dr Magdalena Kowalska
dr Katarzyna Gałczyńska
mgr Beata Dulęba

Doktoranci:
mgr Wioletta Kupis
dr Katarzyna Gałczyńska
mgr Jarosław Rachuna
mgr Łukasz Madej

Tematyka badawcza:
Zastosowanie metod biofizycznych w analizie strukturalnej białek oraz ich dyfuzji w układach skoniugowanych z nośnikami. Analiza ekspresji genów m in w przebiegu zakażeń bakteryjnych. Niejednorodność histonów łącznikowych ptaków.

Granty:
 • NCN OPUS 2016/21/B/NZ6/01157 "Opracowanie i charakterystyka biokompozytów o właściwościach anty-wirulentnych i anty-bakteryjnych wobec biofilmu Pseudomonas aeruginosa". kierownik merytoryczny zadania z ramienia UJK - dr hab. Michał Arabski, prof. UJK
 • NCN HARMONIA UMO-2015/18/M/NZ6/00413 „Fagi rozpoznające powierzchniowe wielocukry bakteryjne jako swoje receptory selekcjonują populację bakterii oporną na fagi...". wykonawca - dr hab. Michał Arabski, prof. UJK
 • NCN OPUS 2012/04/M/NZ6/00335 „Otrzymanie rekombinowanej depolimerazy egzopolisacharydu (EPS) kodowanej przez fagi Pseudomonas aeruginosa i określenie jej aktywności w degradacji biofilmu". wykonawca - dr hab. Michał Arabski, prof. UJK
 • COST BM1003 "Microbial cell surface determinants of virulence as targets for new therapeutics in Cystic Fibrosis" zastępca członek zarządu sterującego ze strony polskiej - dr hab. Michał Arabski, prof. UJK.
Wybrane publikacje:
 • Arabski M, Barabanova A, Gałczyńska K, Węgierek-Ciuk A, Dzidowska K, Augustyniak D, Drulis-Kawa Z, Lankoff A, Yermak I, Molinaro A, Kaca W. Modification biological activity of S and R forms of Proteus mirabilis and Burkholderia cepacia lipopolysaccharides by carrageenans. Carbohydr Polym. 2016, 149, 408-414 (40 pkt. MNiSW, IF 4.811).
 • Danis-Wlodarczyk K, Vandenheuvel D, Jang HB, Briers Y, Olszak T, Arabski M, Wasik S, Drabik M, Higgins G, Tyrrell J, Harvey BJ, Noben JP, Lavigne R, Drulis-Kawa Z. A proposed integrated approach for the preclinical evaluation of phage therapy in Pseudomonas infections. Sci. Rep. 2016, 6, 28115 (40 pkt. MNiSW, IF 5.470).
 • Danis-Wlodarczyk K, Olszak T, Arabski M, Wasik S, Majkowska-Skrobek G, Augustyniak D, Gula G, Briers Y, Jang HB, Vandenheuvel D, Duda KA, Lavigne R, Drulis-Kawa Z. Characterization of the newly isolated lytic bacteriophages KTN6 and KT28 and their efficacy against Pseudomonas aeruginosa biofilm. PLoS One 2015, 21;10(5):e0127603 (40 pkt. MNiSW, IF 3.540).
 • Kowalski A, Pałyga J. Modulation of chromatin function through linker histone H1 variants. Biol Cell. 2016, 108, 39-356 (30 pkt. MNiSW, IF 2.870).
 • Seliger P, Tomczyk D, Andrijewski G, Tomal E. The determination of protonation constants of peptidomimetic cyclophanes in binary methanol-water mixtures. J Anal Methods Chem. 2016;2016:1721069 (25 pkt. MNiSW, IF 1.801).
 • Arabski M, Konieczna I, Tusińska E, Wąsik S, Relich I, Zając K, Kamiński ZJ, Kaca W. The use of lysozyme modified with fluorescein for the detection of Gram-positive bacteria. Microbiol. Res. 2015, 170, 242-247 (25 pkt. MNiSW, IF 1.910).
 • Lankoff A, Arabski M, Wegierek-Ciuk A, Kruszewski M, Lisowska H, Banasik-Nowak A, Rozga-Wijas K, Wojewodzka M, Slomkowski S.Effect of surface modification of silica nanoparticles on toxicity and cellular uptake by human peripheral blood lymphocytes in vitro. Nanotoxicology 2013, 7, 235-50 (45 pkt. MNiSW, IF 7.336).
 • Arabski M, Lisowska H, Lankoff A, Davydova VN, Drulis-Kawa Z, Augustyniak D, Yermak IM, Molinaro A, Kaca W. The properties of chitosan complexes with smooth and rough forms of lipopolysaccharides on CHO-K1 cells. Carbohydr Polym. 2013, 97, 284-292 (40 pkt. MNiSW, IF 3.916).
 • Wąsik S, Arabski M, Drulis-Kawa Z, Gubernator J. Laser interferometry analysis of ciprofloxacin and ampicillin diffusion from liposomal solutions to water phase. Eur Biophys J. 2013, 42, 549-558 (20 pkt. MNiSW, IF 2.474).
 • Kubala-Kukuś A, Arabski M, Stabrawa I, Banaś D, Różański W, Lipiński M, Majewska U, Wudarczyk-Moćko J, Braziewicz J, Pajek M, Góźdź S. Application of TXRF and XRPD techniques for analysis of elemental and chemical composition of human kidney stones. X-Ray Spectrom. 2017 (20 pkt. MNiSW, IF 1.298)
Kontakt

INSTYTUT BIOLOGII UJK w Kielcach

25-406 Kielce, ul. Świętokrzyska 15A
tel. 041 349 62 93, fax: 041 349 62 92
sekretariat: pokój 33, budynek A
e-mail: instytut.biologii@ujk.edu.pl
www: https://biologia.ujk.edu.pl
mapa dojazdowa