baner

Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska


zeos Pracownicy:
dr hab. Waldemar Celary, prof. UJK - kierownik
dr hab. Andrzej Borkowski
dr hab. Joanna Ślusarczyk
mgr Ewa Pierzak

Doktoranci:
mgr Karol Zubek
mgr Joanna Posłowska

Tematyka badawcza:
Bioróżnorodność owadów błonkoskrzydłych z grupy żądłówek (Insecta: Hymenoptera: Apocrita: Aculeata) ze szczególnym uwzględnieniem pszczół (Apoidea: Apiformes). Biologia i ekologia pszczół oraz zaburzenia w ich rozwoju i determinacji płci. Ekologia oraz modelowanie liczebności populacji owadów foliofagicznych oraz kambio- i ksylofagicznych występujących w ekosystemach leśnych. Biologia rozwoju organizmów. Wpływ związków selenu na roślinne (test Allium) i zwierzęce komórki. Aktywność mitotyczna wybranych roślinnych związków czynnych z wykorzystaniem roślinnego testu Allium.

Wybrane publikacje:
  • Borkowski A. The colonisation of Scots pine (Pinus sylvestris L.) by Tomicus minor Hartig in southern Poland: modelling and monitoring. European Journal of Forest Research 2017, 136, 893-906 (35 pkt. MNiSW, IF 2.017).
  • Moroń D, Skórka P, Lenda M, Celary W, Tryjanowski P. Railway lines affect spatial turnover of pollinator communities in an agricultural landscape. Diversity and Distribution 2017, 23, 1090-1097 (45 pkt. MNiSW, IF 4.391).
  • Kierat J, Miler K, Celary W, Woyciechowski M. Interspecific interactions in solitary Aculeata – is the presence of heterospecifics important for females establishing nests?. Bulletin of Entomological Research 2017 (35 pkt. MNiSW, IF 1.758).
  • Borkowski A, Skrzecz I. Ecological segregation of bark beetle (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) infested Scots pine. Ecological Research 2016, 31, 135-144 (20 pkt. MNiSW, IF 1.283)
  • Ślusarczyk J, Wierzbicka M, Suchocki P, Kuraś M. Ultrastructural changes in onion (Allium cepa L.) root tip meristem cells treated with Selol and sodium selenate (IV). Caryologia, 2015, 68, 306-316 (20 pkt. MNiSW, IF 0.516)
  • Moroń D, Skórka P, Lenda M, Rożej-Pabijan E, Wantuch M, Kajzer-Bonk J, Celary W, Mielczarek ŁE, Tryjanowski P. Railway embankments as new habitat for pollinators in an agricultural landscape. Plos One 2014, 9(7): e101297 (40 pkt. MNiSW, IF 3.234).
  • Ślusarczyk J, Dudek M, Wierzbicka M, Suchocki P, Kuraś M. Antimitotic effect of Selol and sodium selenate (IV) on Allium test cells. Caryologia 2014, 67, 250-259 (20 pkt. MNiSW, IF 0.740)
  • Ślusarczyk J, Kuraś M, Malinowska E, Skalicka-Woźniak K, Głowniak K. Ultrastructural changes in the mycelium of Hericium erinaceum (Bull.; Fr.) Pers. under selenium induced oxidative stress. Journal of the Science of Food and Agriculture 2014, 94, 2718-2725 (35 pkt. MNiSW, IF 1.714)
  • Ślusarczyk J, Malinowska E, Krzyczkowski W, Kuraś M. Influence of inorganic and organic selenium on number of living mycelial cells and their ultrastructure in culture of Hericium erinaceum (Bull.: Fr. Pers.). Acta Biologica Hungarica 2013, 64, 96-105 (15 pkt. MNiSW, IF 0.563)
  • Celary W, Wiśniowski B. Stelis minima Schenck, 1859 (Hymenoptera: Apoidea: Megachilidae) - a species of wild bee new to Polish fauna. Journal of Apicultural Science 2013, 57, 15-23 (20 pkt. MNiSW, IF 0.817)
Kontakt

INSTYTUT BIOLOGII UJK w Kielcach

25-406 Kielce, ul. Świętokrzyska 15A
tel. 041 349 62 93, fax: 041 349 62 92
sekretariat: pokój 33, budynek A
e-mail: instytut.biologii@ujk.edu.pl
www: https://biologia.ujk.edu.pl
mapa dojazdowa