baner

Zakład Fizjologii Zwierząt


zfz Pracownicy:
dr hab. Bożena Witek, prof. UJK - kierownik
dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz, prof. UJK
dr hab. Jolanta Klusek, prof. UJK
dr Ewa Ochwanowska
mgr Małgorzata Maciejczyk

Doktoranci:
mgr Norbert Rączka

Tematyka badawcza:
Aktywność obszaru lizosomowego modelowych gatunków zwierząt hodowlanych i laboratoryjnych; aktywność enzymatyczna jako syndrom adaptacyjny u zwierząt, degradacja białek komórkowych przy udziale enzymów liposomowych. Wpływ selekcji na cechy fizjologiczne na modelu zwierząt laboratoryjnych i hodowlanych. Reaktywność stresowa zwierząt przy wykorzystaniu jako modelu do badań zmienności genetycznej cech fizjologicznych. Adaptacyjne zmiany aktywności enzymów lizosomowych i glutationowych [peroksydazy, transferazy, reduktazy, dysmutazy ponadtlenkowej], stężenia glutationu, triacylogliceroli i kwasów tłuszczowych na modelu zwierząt laboratoryjnych i hodowlanych indukowane działaniem czynników zakłócających homeostazę wewnątrzkomórkową. Wpływ żywienia dietą o różnym poziomie białka w paszy na aktywność enzymów lizosomowych i glutationowych (peroksydazy, transferazy, reduktazy, dysmutazy ponadtlenkowej), triacylogliceroli i kwasów tłuszczowych u różnych gatunków zwierząt laboratoryjnych i hodowlanych. Aktywność enzymatyczna jako syndrom adaptacyjny u zwierząt. Biologia antyoksydantów. Regulacja przemian wskaźników lipidowych u myszy obciążonych różnymi czynnikami stresowymi.

Wybrane publikacje:
  • Witek B, Rochon-Szmejchel D, Stanisławska I, Łyp M, Wróbel K, Zapała A, Kamińska A, Kołątaj A. The activity of acid phosphatase and lysosomal glycosidases in the course of model alloxan diabetes in mice. Advances in Experimental Medicine and Biology - Neuroscience and Respiration, 2017, 1-9 (25 pkt. MNiSW, IF 2.210).
  • Rochon-Szmejchel D, Witek B, Świderska-Kołacz G, Kołątaj A, Hagner W. Effects of protein intake on glutathione concentration and glutathione enzyme activity in mice. International Educational Scientific Research Journal 2016, 2, 1100-105
  • Zmorzyński S, Świderska-Kołacz G, Koczkodaj D, Flip A. Significance of polymorphisms and expression of enzyme-encoding genes related to glutathione in hematopoietic cancers and solid tumors. BioMed Research International, 2015 (25 pkt. MNiSW, IF 1.579).
  • Ochwanowska E, Witek B, Tymińska-Tkacz T, Sito A, Prokop A, Piotrowicz M, Liedke P. Zmiany w aktywności podstawowych parametrów biochemicznych wskazujących na nadmierne spożycie alkoholu. Alkoholizm i Narkomania 2015, 28, 233-255 (13 pkt. MNiSW).
  • Witek B, Fronczyk W, Jóźwik A, Walczak M, Kamińska A, Kołątaj A. The effect of dietary protein level on selected degradative enzymes activity of hepatocyte cellular subfractions in experimental mice. Animal Science Papers and Reports 2014, 32, 269-277 (25 pkt. MNiSW, IF 0.718).
  • Klusek J, Głuszek S, Klusek J. GST gene polymorphisms and the risk of colorectal cancer development. Współczesna Onkologia 2014, 4, 219-221 (15 pkt. MNiSW).
  • Witczak B, Klusek J, Klusek J. Genetic aspects of male infertility. Studia Medyczne 2014, 4, 276-279 (10 pkt. MNiSW).
  • Klusek J, Witek B, Klusek J, Tomasik E, Kamińska A, Kołątaj A. The influence of glucagon on the concentration of triacylglycerols and cholesterol in the liver and Kidney of mice. Archiv Tierzucht, 2013, 56, 480-486 (20 pkt. MNiSW, IF 0.326).
  • Klusek J, Tomasik E, Kumański K. Wpływ alkoholu i analgezji na poziom wybranych tłuszczowców w organach zwierząt. Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, 2016, 1-143.
  • Rochon-Szmejchel D, Witek B, Świderska-Kołacz G. Poziom glutationu i aktywność enzymów glutationowych w wątrobie i nerce myszy modulowana hormonami tarczycy. Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne Regina Poloniae, Częstochowa, ISBN 978-83-65209-43-6 2016, 1-148.
Kontakt

INSTYTUT BIOLOGII UJK w Kielcach

25-406 Kielce, ul. Świętokrzyska 15A
tel. 041 349 62 93, fax: 041 349 62 92
sekretariat: pokój 33, budynek A
e-mail: instytut.biologii@ujk.edu.pl
www: https://biologia.ujk.edu.pl
mapa dojazdowa