baner

Zakład Mikrobiologii


zopfr Pracownicy:
prof. dr hab. Wiesław Kaca - kierownik
dr Grzegorz Czerwonka
dr Łukasz Lechowicz
dr Paulina Żarnowiec
mgr Dawid Gmiter
mgr Agnieszka Maćkowska

Doktoranci:

mgr Joanna Gleńska-Olender
mgr Katarzyna Durlik
mgr Dawid Gmiter

Tematyka badawcza:
Różnicowanie klonalne bakterii z wykorzystaniem spektrofotometrii w podczerwieni i modelowania matematycznego. Analizy biofilmów bakterii Gram-ujemnych. Znaczenie mimikry molekularnej w chorobach reumatycznych.

Granty:
 • NCN MINIATURA 2017 “Znaczenie zróżnicowania genetycznego klastrów genów ids i idr w terytorializmie i zdolności do konkurencji wewnątrzgatunkowej Proteus mirabilis”. Kierownik – dr Grzegorz Czerwonka
 • NCN PRELUDIUM 2014/15/N/NZ6/025055 „Właściwości fizyczne kompleksów przeciwciał z lipopolisacharydami form S i R szczepów Proteus mirabilis”. Kierownik - mgr Joanna Gleńska-Olender; prof. zw. dr hab. Wiesław Kaca
 • Projekt nr 03/NAB_1/UJK/2017 „Bionanofiltr jako układ do podczyszczania zużytych wód siarczkowych, w zakresie analiz chemicznych i fizycznych, wykonania badań mikrobiologicznych, optymalizacji warunków funkcjonowania biofilmów”. Zespół realizujący - prof. UJK dr hab. Anna Rabajczyk, prof. zw. dr hab. Wiesław Kaca, dr Paulina Żarnowiec
 • NCN PRELUDIUM 2012/07/N/NZ7/01187 „Zastosowanie ATR/FT-IR oraz sztucznych sieci neuronowych do wykrywania właściwości biochemicznych uropatogennych szczepów Escherichia coli”. Kierownik - mgr Paulina Żarnowiec; prof. zw. dr hab. Wiesław Kaca
 • NCN PRELUDIUM 2012/07/N/NZ6/04118 „Spektroskopia w podczerwieni jako metoda referencyjna do identyfikacji struktur powierzchniowych i różnicowania klonalnego szczepów Proteus sp.”. Kierownik - mgr Łukasz Lechowicz; prof. zw. dr hab. Wiesław Kaca
 • NCN SONATA 2011/03/D/NZ6/03316 „Wykorzystanie syntetycznych mimetyków rejonu ruchomego ureaz bakteryjnych do oceny zróżnicowania przeciwciał anty-ureazowych u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów”. Kierownik - dr Iwona Konieczna
 • MNiSW nr. N N304 275540 2011-2013 "Modyfikacja aktywności ureolitycznej i formowania biofilmów w środowisku przez szczepy Proteus mirabilis w obecności substancji sygnałowych". kierownik - prof. dr hab. Wiesław Kaca
 • MNiSW nr. N N304 044639 2010-2013 „Nowy molekularny marker identyfikacji bakterii środowiskowych”. Kierownik - prof. dr hab. Wiesław Kaca
 • COST BM1003 "Microbial cell surface determinants of virulence as targets for new therapeutics in Cystic Fibrosis" członek zarządu sterującego ze strony polskiej – prof. dr hab. Wiesław Kaca.
Wybrane publikacje:
 • Gleńska-Olender J, Durlik K, Konieczna I, Kowalska P, Gawęda J, Kaca W.Detection of human antibodies binding with smooth and rough LPSs from Proteus mirabilis O3 strains S1959, R110, R45. Antonie Van Leeuwenhoek 2017, 110, 1435-1443 (20 pkt. MNiSW, IF 1.550).
 • Czerwonka G, Guzy A, Kaluza K, Grosicka M, Danczuk M, Lechowicz L, Gmiter D, Kowalczyk P, Kaca W. The role of Proteus mirabilis cell wall features in biofilm formation. Archives of Microbiology 2016, 198, 877-884 (20 pkt. MNiSW, IF 1.600).
 • Zarnowiec P, Mizera A, Chrapek M, Urbaniak M, Kaca W. Chemometric analysis of attenuated total reflectance infrared spectra of Proteus mirabilis strains with defined structures of LPS. Innate Immunity 2016, 22, 325-335 (25 pkt. MNiSW, IF 2.342).
 • Lechowicz L, Chrapek M, Czerwonka G, Korzeniowska-Kowal A, Tobiasz A, Urbaniak M, Matuska-Lyzwa J, Kaca W. Detection of ureolytic activity of bacterial strains isolated from entomopathogenic nematodes using infrared spectroscopy. Journal of Basic Microbiology. 2016, 56, 922-928 (20 pkt. MNiSW, IF 2.050).
 • Cullen L, Weiser R, Olszak T, Maldonado RF, Moreira AS, Slachmuylders L, Brackman G, Paunova-Krasteva TS, Zarnowiec P, Czerwonka G, Reilly J, Drevinek P, Kaca W, Melter O, De Soyza A, Perry A, Winstanley C, Stoitsova SR, Lavigne R, Mahenthiralingam E, Sa-Correia I, Coenye T, Drulis-Kawa Z, Augustyniak D, Valvano MA, McClean S. Phenotypic characterization of an international Pseudomonas aeruginosa reference panel: strains of cystic fibrosis (CF) origin show less in vivo virulence than non-CF strains. Microbiology-SGM 2015, 161, 1961-1977 (30 pkt. MNiSW).
 • Olszak T, Zarnowiec P, Kaca W, Danis-Wlodarczyk K, Augustyniak D, Drevinek P, de Soyza A, McClean S, Drulis-Kawa Z. In vitro and in vivo antibacterial activity of environmental bacteriophages against Pseudomonas aeruginosa strains from cystic fibrosis patients. Applied Microbiology and Biotechnology 2015, 99, 6021-6033 (35 pkt. MNiSW, IF 3.420).
 • Glenska-Olender J, Sek S, Dworecki K, Kaca W. A total internal reflection ellipsometry and atomic force microscopy study of interactions between Proteus mirabilis lipopolysaccharides and antibodies. European Biophysics Journal with Biophysics Letters 2015, 44, 301-307 (20 pkt. MNiSW, IF 1.472).
 • Zarnowiec P, Lechowicz L, Czerwonka G, Kaca W. Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) as a tool for the identification and differentiation of pathogenic bacteria. Current Medicinal Chemistry 2015, 22, 1710-1718(40 pkt. MNiSW, IF 3.249).
 • Glenska-Olender J, Dworecki K, Sek S, Kwinkowski M, Kaca W. Smooth and rough Proteus mirabilis lipopolysaccharides studied by total internal reflection ellipsometry. Thin Solid Films 2013, 548, 343-348 (30 pkt. MNiSW, IF 1.867)
 • Adamus-Bialek W, Zajac E, Parniewski P, Kaca W. Comparison of antibiotic resistance patterns in collections of Escherichia coli and Proteus mirabilis uropathogenic strains. Molecular Biology Reports 2013, 40, 3429-3435 (20 pkt. MNiSW, IF 2.200).
Kontakt

INSTYTUT BIOLOGII UJK w Kielcach

25-406 Kielce, ul. Świętokrzyska 15A
tel. 041 349 62 93, fax: 041 349 62 92
sekretariat: pokój 33, budynek A
e-mail: instytut.biologii@ujk.edu.pl
www: https://biologia.ujk.edu.pl
mapa dojazdowa