banner Instytutu Biologii

Zakład Mikrobiologii i Parazytologii
mozaika zdjęć z Zakładu


Tematyka badawcza:
Różnicowanie klonalne bakterii z wykorzystaniem spektrofotometrii w podczerwieni i modelowania matematycznego. Analizy biofilmów bakterii Gram-ujemnych. Znaczenie mimikry molekularnej w chorobach reumatycznych. Bakterie siedlisk ekstremalnych. Biologia i ekologia nicieni entomopatogennych. Rośliny pasożytnicze – taksonomia, fitogeografia, filogeneza, biologia, ekologia, fitochemia, mikrobiom. Zagadnienia geobotaniczne, różnorodność i ochrona przyrody Wyżyny Małopolskiej.

Aktualności

zdjęcie mgr Kristine Petrosyan „Dzięki podpisaniu umowy z Hasselt University w Belgii mgr Kristine Petrosyan realizuje pierwszy podwójny doktorat w Kielcach” https://ujk.edu.pl/webujk/galitem.php?eid=1395. fot. Piotr Burda

zdjęcie wręczenia nagrody dla pracowników zakładu Wręczenie nagrody I stopnia rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego za 2019 rok. Od lewej: prof. Jacek Semiak (Rektor Uniwersytetu), dr Łukasz Lechowicz, prof. Wiesław Kaca, dr Grzegorz Czerwonka, mgr Dawid Gmiter, dr Paulina Żarnowiec, w tle: dr hab. Michał Arabski (Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą).

zdjęcie wręczenia nagrody dla pracowników zakładu Wręczenie nagrody I stopnia rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego za 2018 rok. Od prawej: prof. Jacek Semiak (Rektor Uniwersytetu), prof. Wiesław Kaca, dr Grzegorz Czerwonka, mgr Dawid Gmiter, dr Łukasz Lechowicz, dr Paulina Żarnowiec, w tle: dr hab. Michał Arabski (Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą).

logo
Kontakt

INSTYTUT BIOLOGII UJK w Kielcach

25-406 Kielce, ul. Uniwersytecka 7
tel. 041 349 62 93, fax: 041 349 62 92
sekretariat: pokój 33, budynek A
e-mail: instytut.biologii@ujk.edu.pl
www: https://biologia.ujk.edu.pl