baner

Zakład Ochrony Przyrody i Fizjologii Roślin


zopfr Pracownicy:
dr hab. inż. Rafał Podlaski, prof. UJK - kierownik
dr Dariusz Wojdan
dr inż. Maciej Kocurek
mgr inż. Krystyna Świeca

Doktoranci:
mgr Tomasz Sobala
mgr Ernest Skowron
mgr Magdalena Trojak

Tematyka badawcza:
Analiza i symulacje rozkładów pierśnic drzew w drzewostanach zbliżonych do naturalnych i gospodarczych z udziałem jodły, buka i sosny; Małopowierzchniowe metody oceny stopnia uszkodzenia i żywotności drzew i drzewostanów; Modelowanie budowy oraz dynamiki drzewostanów zbliżonych do naturalnych z udziałem jodły, buka i sosny; Statystyczne metody określania gęstości zasiedlania drzew przez wybrane gatunki owadów. Faunistyka, fenologia, biologia, ekologia, morfometria i ochrona gatunkowa płazów (Amphibia) i gadów (Reptilia). Fotosyntetyczne wykorzystanie światła zielonego przez organy nieliściowe roślin zielnych i zdrewniałych.

Granty:
 • NCN OPUS nr 2016/21/B/NZ9/02749 Analiza ilościowa dynamiki lasu: symulacje rozkładów grubości drzew w wybranych środkowoeuropejskich i północnoamerykańskich lasach mieszanych. kierownik projektu-dr hab. inż. Rafał Podlaski, prof. UJK
 • NCN PRELUDIUM nr 2014/15/N/NZ9/01378 Ochronny wpływ cytokinin na fotosyntetyczny transport elektronów. kierownik projektu-mgr Ernest Skowron
 • INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI + NI-PZI-642085/2017 Udoskonalenie metody odzysku fosforu zaproponowanej w zgłoszeniu patentowym nr P.409965 poprzez zastosowanie między innymi chelatu magnezowo-potasowego jako ekstrahenta. Wykonawca-mgr Magdalena Trojak, mgr Ernest Skowron
Wybrane publikacje:
 • Podlaski R. Forest modelling: the gamma shape mixture model and simulation of tree diameter distribution. Annals of Forest Science 2017, 74(2), 29 (40 pkt. MNiSW, IF 2.101).
 • Podlaski R. Highly skewed and heavy-tailed tree diameter distributions: approximation using the gamma shape mixture model. Canadian Journal of Forest Research 2016, 46(11), 1275-1283. (35 pkt. MNiSW, IF 2.060).
 • Pach M, Podlaski R. Tree diameter structural diversity in Central European forests with Abies alba and Fagus sylvatica: managed versus unmanaged forest stands. Ecological Research 2015 30(2), 367-384 (20 pkt. MNiSW, IF 1.283).
 • Podlaski R, Roesch F.A. Modelling diameter distributions of two-cohort forest stands with various proportions of dominant species: A two-component mixture model approach. Mathematical Biosciences 2014, 249, 60-74 (25 pkt. MNiSW, IF 1.770).
 • Janeczko A, Gruszka D, Pociecha E, Dziurka M, Filek M, Jurczyk B, Kalaji HM, Kocurek M, Waligórski P. Physiological and biochemical characterisation of watered and drought-stressed barley mutants in the HvDWARF gene encoding C6-oxidase involved in brassinosteroid biosynthesis. Plant Physiology and Biochemistry 2016, 99, 126-141 (35 pkt. MNiSW, IF 2.724).
 • Surówka E, Dziurka M, Kocurek M, Goraj S, Rapacz M, Miszalski Z. Effects of exogenously applied hydrogen peroxide on antioxidant and osmoprotectant profiles and the C3-CAM shift in the halophyte Mesembryanthemum crystallinum L. Journal of Plant Physiology 2016, 200, 102-110 (35 pkt. MNiSW, IF 3.121).
 • Kuźniak E, Kornas A, Kaźmierczak A, Rozpądek P, Nosek M, Kocurek M, Zellnig G, Müller M, Miszalski Z. Photosynthesis-related characteristics of the idrib and the interveinal lamina in leaves of the C3-CAM intermediate plant Mesembryanthemum crystallinum L. Annals of Botany 2016, 117(7), 1141-1151 (40 pkt. MNiSW, IF 2.820).
 • Kocurek M, Kornaś A, Pilarski J, Tokarz K, Miszalski Z. Photosynthetic activity of stems in two Clusia species. Trees 2015, 29(4), 1029-1040 (35 pkt. MNiSW, IF 2.300).
 • Wojdan D. Struktura populacji płazów (Amphibia) ze Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Kielce 2014. (monografia).
 • Wojdan D. Fenologia i morfometria płazów (Amphibia) z obszaru Gór Świętokrzyskich. Uniwersytet Jana Kochanowskiego. 2013 Kielce. (monografia).
Kontakt

INSTYTUT BIOLOGII UJK w Kielcach

25-406 Kielce, ul. Świętokrzyska 15A
tel. 041 349 62 93, fax: 041 349 62 92
sekretariat: pokój 33, budynek A
e-mail: instytut.biologii@ujk.edu.pl
www: https://biologia.ujk.edu.pl
mapa dojazdowa