baner

Zakład Radiobiologii i Immunologii


zrizdj Pracownicy:
prof. dr hab. Anna Lankoff - kierownik
prof. dr hab. Andrzej Wójcik
dr hab. Halina Lisowska, prof. UJK
dr Aneta Węgierek-Ciuk

Doktoranci:
mgr Magdalena Lipka

Tematyka badawcza:
Komórkowe i molekularne mechanizmy popromiennych uszkodzeń DNA i jego naprawy. Komórkowe i molekularne efekty działania związków modyfikujących biologiczne skutki promieniowania jonizującego w warunkach normoksji i hipoksji. Genotoksyczne i cytotoksyczne efekty działania nanocząstek w komórkach ssaków in vitro.

Granty:
 • 2013/2017 "Green fuels and human health - toxicity of engine emissions from 1st and 2nd generation biodiesel fuels" [Pol-Nor/201040/72/2013]. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej, kierownik: prof. dr hab. Anna Lankoff, strona www projektu (kliknij);
 • 2009/2011 „Analiza wplywu nanoczasteczek krzemowych na procesy naprawy DNA w limfocytach
 • ludzkich in vitro” [NN401191836]. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, kierownik: prof. dr hab. Anna Lankoff;
 • 2007/2009 „Porównawcza analiza osobniczej promieniowrażliwości limfocytów krwi obwodowej człowieka na promieniowanie o wysokim liniowym przekazywaniu energii – LET” [N40412632/3872]. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, kierownik: prof. dr hab. Andrzej Wójcik;
 • 2006/2007 „Porównawcza analiza popromiennych aberracji chromosomowych w limfocytach krwi obwodowej pacjentów z nowotworami ginekologicznymi, rakiem piersi oraz zdrowych dawców” [PO5D08030]. Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierownik: prof. dr hab. Andrzej Wójcik;
 • 2006-2007 „Investigation of cyanobacterial toxicity and genotoxicity” Projekt finansowany przez Science and Innovation Administration of the Ministry of Flanders i Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji i Nauki, kierownicy: dr Anna Lankoff i dr Luc Verschaeve;
 • 2004-2006 „Analiza naprawy DNA w limfocytach ludzkich traktowanych mikrocystyną-LR i cylindrospermopsyną” [PO5D03326]. Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierownik: dr Anna Lankoff;
 • 2003-2005 „Porównawcza analiza długości telomerów, częstości aberracji chromosomowych i kinetyki naprawy uszkodzeń DNA w limfocytach krwi obwodowej dawców kontrolnych oraz pacjentów z nowotworami” [3P05D02925]. Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierownik: prof. dr hab. Andrzej Wójcik;
 • 2002-2004 „Morfologiczna analiza efektów genotoksyczności jonów glinu” [P05D03822]. Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierownik: dr Anna Banasik
 • 2001-2003 „Analiza genotoksyczności toksyn siniczych z wybranych zbiorników wody pitnej” [PO5D01320]. Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierownik: dr Anna Lankoff
Wybrane publikacje:
 • Lankoff A, Brzoska K, Czarnocka J, Kowalska M, Lisowska H, Mruk R, Øvrevik J, Wegierek-Ciuk A, Zuberek M, Kruszewski M. A comparative analysis of in vitro toxicity of diesel exhaust particles from combustion of 1st- and 2nd-generation biodiesel fuels in relation to their physicochemical properties-the FuelHealth project. Environ. Sci. Pollut. Res. Int. 2017, 24, 19357-19374 (30 pkt. MNiSW, IF 2.970)
 • Kowalska M, Wegierek-Ciuk A, Brzoska K, Wojewodzka M, Meczynska-Wielgosz S, Gromadzka-Ostrowska J, Mruk R, Øvrevik J, Kruszewski M, Lankoff A. Genotoxic potential of diesel exhaust particles from the combustion of first- and second-generation biodiesel fuels-the FuelHealth project. Environ. Sci. Pollut. Res. 2017, 24, 24223-24234 (30 pkt. MNiSW, IF 2.970)
 • Wojcik A, Oestreicher U, Barrios L, Vral A, Terzoudi G, Ainsbury E, Rothkamm K, Trompier F, Kulka U.The RENEB operational basis: complement of established biodosimetric assays. Int. J. Radiat. Biol. 2017, 93, 15-19 (35 pkt. MNiSW, IF 1.992)
 • Danielsson D, Brehwens K, Halle M, Marczyk M, Sollazzo A, Polanska J, Munck-Wikland E, Wojcik A, Haghdoost S. Influence of genetic background and oxidative stress response on risk of mandibular osteoradionecrosis after radiotherapy of head and neck cancer. Head Neck 2016, 38, 387-393 (45 pkt. MNiSW, IF 3.376)
 • Wojewodzka M, Sommer S, Kruszewski M, Sikorska K, Lewicki M, Lisowska H, Wegierek-Ciuk A, Kowalska M, Lankoff A. Defining blood processing parameters for optimal detection of γ-H2Ax foci: a small blood volume method. Radiat Res. 2015, 184, 95-104 (35 pkt. MNiSW, IF 2.911)
 • Cheng L, Lisowska H, Sollazzo A, Wegierek-Ciuk A, Stepień K, Kuszewski T, Lankoff A, Haghdoost S, Wojcik A. Modulation of radiation-induced cytogenetic damage in human peripheral blood lymphocytes by hypothermia. Mutat. Res. Genet. Toxicol. Environ. Mutagen. 2015, 793, 96-100 (25 pkt. MNiSW, IF 2.415)
 • Lisowska H, Brehwens K, Zölzer F, Wegierek-Ciuk A, Czub J, Lankoff A, Haghdoost S, Wojcik A. Effect of hypothermia on radiation-induced micronuclei and delay of cell cycle progression in TK6 cells. Int. J. Radiat. Biol. 2014, 90, 318-24 (35 pkt. MNiSW, IF 1.687)
 • Lisowska H, Wegierek-Ciuk A, Banasik-Nowak A, Braziewicz J, Wojewodzka M, Wojcik A, Lankoff A. The dose-response relationship for dicentric chromosomes and γ-H2AX foci in human peripheral blood lymphocytes: influence of temperature during exposure and intra- and inter-individual variability of donors. Int. J. Radiat. Biol. 2013, 89, 191-199 (35 pkt. MNiSW, IF 1.837)
 • Lankoff A, Arabski M, Wegierek-Ciuk A, Kruszewski M, Lisowska H, Banasik-Nowak A, Rozga-Wijas K, Wojewodzka M, Slomkowski S. Effect of surface modification of silica nanoparticles on toxicity and cellular uptake by human peripheral blood lymphocytes in vitro. Nanotoxicology 2013, 7, 235-250 (45 pkt. MNiSW, IF 7.336).
 • Georgantzopoulou A, Balachandran YL, Rosenkranz P, Dusinska M, Lankoff A, Wojewodzka M, Kruszewski M, Guignard C, Audinot JN, Girija S, Hoffmann L, Gutleb AC. Ag nanoparticles: size- and surface-dependent effects on model aquatic organisms and uptake evaluation with NanoSIMS. Nanotoxicology 2013, 7, 1168-1178 (45 pkt. MNiSW, IF 7.336).
Kontakt

INSTYTUT BIOLOGII UJK w Kielcach

25-406 Kielce, ul. Świętokrzyska 15A
tel. 041 349 62 93, fax: 041 349 62 92
sekretariat: pokój 33, budynek A
e-mail: instytut.biologii@ujk.edu.pl
www: https://biologia.ujk.edu.pl
mapa dojazdowa