Instytut Biologii

baner

Dla studentów


Highslide JS

Plany studiów


Informacje związane z planami studiów i ich umieszczaniem w Wirtualnym Dziekanacie udziela Pani Renata Rogalska (tel. 041 349 6291, pokój 33, budynek A)
Rozkłady zajęć są dostępne w Wirtualnej Uczelni - ze względu na możliwe zmiany sugeruje się sprawdzać je co tydzień.

Studenckie praktyki zawodowe


  • Informacje dotyczące studenckich praktyk zawodowych (kliknij)
  • regulamin praktyk zawodowych w Instytucie Biologii (pobierz)
  • dziennik praktyk pedagogicznych (pobierz)
  • dziennik praktyk zawodowych (pobierz)

ECTS


Pakiet informacyjny ECTS (pobierz)
Kontakt

INSTYTUT BIOLOGII UJK w Kielcach

25-406 Kielce, ul. Świętokrzyska 15A
tel. 041 349 62 93, fax: 041 349 62 92
sekretariat: pokój 33, budynek A
e-mail: instytut.biologii@ujk.edu.pl
www: https://biologia.ujk.edu.pl
mapa dojazdowa