banner Instytutu Biologii

Szkoła doktorska


Strona www Szkoły doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego: kliknij.

  • Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021 - kliknij.

  • Zarządzenie Rektora nr 17/2020 w sprawie powołania Komisji ds. Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej - pobierz (pdf)
  • Zarządzenie Rektora nr 16/2020 w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej - pobierz (pdf)
Kontakt

INSTYTUT BIOLOGII UJK w Kielcach

25-406 Kielce, ul. Uniwersytecka 7
tel. 041 349 62 93, fax: 041 349 62 92
sekretariat: pokój 33, budynek A
e-mail: instytut.biologii@ujk.edu.pl
www: https://biologia.ujk.edu.pl