baner

Władze Instytutu (kadencja do dnia 30 października 2020 r.)


Dyrektor - dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz, prof. UJK
Zastępca dyrektora ds. kształcenia - dr hab. Halina Lisowska, prof. UJK
Zastępca dyrektora ds. nauki - dr hab. Joanna Czerwik-Marcinkowska, prof. UJK

Kontakt

INSTYTUT BIOLOGII UJK w Kielcach

25-406 Kielce, ul. Uniwersytecka 7
tel. 041 349 62 93, fax: 041 349 62 92
sekretariat: pokój 33, budynek A
e-mail: instytut.biologii@ujk.edu.pl
www: https://biologia.ujk.edu.pl