baner

Władze Instytutu (kadencja 2016-2020)

Dyrektor - dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz, prof. UJK
W-ce dyr. ds. dydaktycznych - dr hab. Halina Lisowska
W-ce dyr. ds. naukowych (pełnomocnik Rektora ds. dyscyplin naukowych w dziedzinie nakuk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne) - dr hab. Joanna Czerwik-Marcinkowska, prof. UJK


Rada Instytutu (kadencja 2016-2020)

prof. zw. dr hab. Wiesław Kaca
prof. zw. dr hab. Anna Lankoff
prof. zw. dr hab. Andrzej Wójcik
dr hab. Michał Arabski, prof. UJK
dr hab. Jolanta Bąk-Badowska, prof. UJK
dr hab. Waldemar Celary, prof. UJK
dr hab. Joanna Czerwik-Marcinkowska, prof. UJK
dr hab. Stanisław Huruk, prof. UJK
dr hab. Małgorzata Jankowska-Błaszczuk, prof. UJK
dr hab. Jolanta Klusek, prof. UJK
dr hab. Andrzej Kowalski, prof. UJK
dr hab. Teodora Król, prof. UJK
dr hab. Janusz Łuszczyński, prof. UJK
dr hab. Elżbieta Nowak, prof. UJK
dr hab. Renata Piwowarczyk, prof. UJK
dr hab. Rafał Podlaski, prof. UJK
dr hab. Aleksander Szczurkowski, prof. UJK
dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz, prof. UJK
dr hab. Bożena Witek, prof. UJK
dr hab. Andrzej Borkowski
dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska
dr hab. Jacek Kuchinka
dr hab. Halina Lisowska
dr Małgorzata Radzimirska
dr Ewa Trybus
mgr Paweł Frejowski

Kontakt

INSTYTUT BIOLOGII UJK w Kielcach

25-406 Kielce, ul. Świętokrzyska 15A
tel. 041 349 62 93, fax: 041 349 62 92
sekretariat: pokój 33, budynek A
e-mail: instytut.biologii@ujk.edu.pl
www: https://biologia.ujk.edu.pl
mapa dojazdowa