banner Instytutu Biologii

Władze Instytutu


Dyrektor - dr hab. Joanna Czerwik-Marcinkowska, prof. UJK
- telefon: 41 349 6344
- e-mail: joanna.czerwik-marcinkowska@ujk.edu.pl
- pokój: 227

Zastępca dyrektora ds. kształcenia - dr hab. Halina Lisowska, prof. UJK
- telefon: 41 349 6296
- e-mail: halina.lisowska@ujk.edu.pl
- pokój: 13D

Zastępca dyrektora ds. nauki - dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz, prof. UJK
- telefon: 41 349 6334
- e-mail: grazyna.swiderska-kolacz@ujk.edu.pl
- pokój: 125

Kontakt

INSTYTUT BIOLOGII UJK w Kielcach

25-406 Kielce, ul. Uniwersytecka 7
tel. 041 349 62 93, fax: 041 349 62 92
sekretariat: pokój 33, budynek A
e-mail: instytut.biologii@ujk.edu.pl
www: https://biologia.ujk.edu.pl